Kursplan

Introduktion till tillämpad Machine Learning

 • Statistisk inlärning vs. maskininlärning
 • Iteration och utvärdering
 • Bias-Varians avvägning

Machine Learning med Python

 • Val av bibliotek
 • Tilläggsverktyg

Regression

 • Linjär regression
 • Generaliseringar och icke-linjäritet
 • Övningar

Klassificering

 • Bayesiansk uppfräschning
 • Naiv Bayes
 • Logistisk tillbakagång
 • K-Närmaste grannar
 • Övningar

Korsvalidering och omsampling

 • Korsvalideringsmetoder
 • Bootstrap
 • Övningar

Oövervakat lärande

 • K- betyder klustring
 • Exempel
 • Utmaningar av oövervakat lärande och bortom K-medel

Krav

Kunskaper i Python programmeringsspråk. Grundläggande förtrogenhet med statistik och linjär algebra rekommenderas.

  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier