Kursplan

Introduktion

Skapa en arbetsmiljö

Installerar Auto-Keras

Anatomy of a Standard Machine Learning Arbetsflöde

Hur Auto-Keras automatiserar arbetsflödet Machine Learning

Searching för den bästa neurala nätverksarkitekturen med NAS (neural arkitektur Search)

Fallstudie: AutoML with Auto-Keras

Ladda ner en datamängd

Att bygga en Machine Learning modell

Utbildning och testning av modellen

Justera hyperparametrarna

Bygga, träna och testa ytterligare modeller

Justera hyperparametrarna för att förbättra noggrannheten

Konfigurera Auto-Keras för modeller för djupinlärning

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av att arbeta med maskininlärningsmodeller.
  • Python programmeringserfarenhet är till hjälp men inte nödvändigt.

Publik

  • Dataanalytiker
  • Ämnesexperter (domänexperter)
  • Dataforskare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier