Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera RapidMiner

Översikt över RapidMiner Studiogränssnitt och mekanik

Sammanfattning av den analytiska cykeln

Översikt över Repository

Importera data

Förbereder data

Modellering

Godkännande

Använda makron

Använda Global Search

Bygger mer sofistikerade prediktiva modeller

Utvärdera modellkvalitet

Felsökning och optimering

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för datavetenskapliga begrepp
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier