Kursplan

Introduktion

Översikt över DataRobot Funktioner och arkitektur

Skapa ett DataRobot konto

Förbereda och ladda data

Analysera datamängder

Modellera med DataRobot

Börja modelleringsprocessen

Effektivisera modellutvecklingen med DataRobot

Utvärdera resultat av automatiserad modellering

Tolka modeller och textfunktioner

Genererande modell Documentation

Göra förutsägelser från datamängder

Distribuera inbyggda modeller DataRobot

Övervaka och hantera utplacerade modeller

Integrering DataRobot i produktion

Hantera DataRobot projekt

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av dataanalys
  • Kännedom om maskininlärning

Publik

  • Dataforskare
  • Dataanalytiker
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier