Kursplan

Introduktion

Sannolikhetsteori, modellval, besluts- och informationsteori

Sannolikhetsfördelningar

Linjära modeller för regression och klassificering

Neural Networks

Kärnmetoder

Glesa kärnmaskiner

Grafiska modeller

Blandningsmodeller och EM

Ungefärlig slutledning

Provtagningsmetoder

Kontinuerliga latenta variabler

Sekventiella data

Kombinera modeller

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Förståelse för statistik.
  • Förtrogenhet med multivariatkalkyl och grundläggande linjär algebra.
  • Viss erfarenhet av sannolikheter.

Publik

  • Dataanalytiker
  • Doktorander, forskare och praktiker
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kategorier