Kursplan

Sannolikhet (3,5 h)

 • Definition av sannolikhet
 • Binomial fördelning
 • Dagliga användningsövningar

Statistics (10,5 timmar)

 • Beskrivande Statistics
 • Inferentiell Statistics
 • Regression
 • Logistisk regression
 • Övningar

Introduktion till Programming (3,5 h)

 • Förfarande Programming
 • Funktionell Programming
 • OOP Programming
 • Övningar (skriva logik för ett valfritt spel, t.ex. luffare och kors)

Machine Learning (10,5 timmar)

 • Klassificering
 • Klustring
 • Neural Networks
 • Övningar (skriva AI för ett valfritt datorspel)

Regler, motorer och expertsystem (7 timmar)

 • Introduktion till regelmotorer
 • Skriv AI för samma spel och kombinera lösningar till en hybridmetod

Krav

Ingen. Alla begrepp som sannolikhet och statistik kommer att förklaras under denna kurs. Om du redan är bekant med sannolikhet och statistik, se vår kurskod aiint.

 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier