Kursplan

  • Python objekttyper
  • Numeriska typer
  • Strängar
  • Listor och ordböcker
  • Python uttalanden
  • Uppdrag, uttryck och tryck
  • If-tester och syntaxregler
  • Upprepande uttalanden
  • Funktioner
  • Moduler

Krav

Grunderna i alla programmeringsspråk Grunderna i informationssäkerhet

 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier