Python skope-rules kurser och utbildning

Python skope-rules kurser och utbildning

Lokala instruktörer ledde Python skop-rules träningskurser visar genom interaktiva praktiska övningar hur man använder skopregler för att automatiskt generera regler baserade på befintliga dataset. Python skope-rules träning finns som "live-träning" eller "fjärr-live-träning". Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige . Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord. NobleProg - Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Python skope-rules läroplaner

Titel
Varaktighet
Översikt
Titel
Varaktighet
Översikt
14 timmar
Översikt
Denna kurs introducerar eleven Python språket. Efter avslutad kurs kommer studenten att kunna skriva icke triviala Python program som behandlar en mängd olika ämnesområden. Ämnen inkluderar språkkomponenter, arbeta med en professionell IDE, kontrollflödeskonstruktioner, strängar, I / O, samlingar, klasser, moduler och regelbundna uttryck. Kursen kompletteras med många praktiska laboratorier, lösningar och kodexempel.

Efter avslutad kurs kommer studenterna att kunna visa kunskap och förståelse för Python Security Principles.
14 timmar
Översikt
Skope-rules is a Python machine learning module built on top of scikit-learn.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use Python skope-rules to automatically generate rules based on existing data sets.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use skope-rules to extract rules from available data.
- Apply skope-rules to carry out classification, particularly useful in supervised anomaly detection, or imbalanced classification.
- Generate rules for classifying new incoming data.
- Fit rules to address real-world problems in fraud detection, predictive maintenance, intrusion detection, insurance application approvals, etc.

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about skope-rules, please visit: https://github.com/scikit-learn-contrib/skope-rules
Helg Python skope-rules kurs, kvällPython skope-rules utbildning, Python skope-rules bootcamp, Python skope-rules instruktörledd, Helg Python skope-rules utbildning, Kväll Python skope-rules kurs, Python skope-rules coaching, Python skope-rules instruktör, Python skope-rules tränare, Python skope-rules kurs, Python skope-rules klasser, Python skope-rules on-site, Python skope-rules privata kurser, Python skope-rules en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!