Kursplan

Introduktion

 • Vad är FARM stack?
 • FARM vs MERN

Komma igång

 • Att sätta upp utvecklingsmiljön
 • Skapa ett MongoDB Atlas-konto
 • Installera beroenden
 • Ansluter FastAPI med MongoDB

Bygga REST API:er (FastAPI)

 • CRUD-verksamhet
 • Uppdatering av API:erna
 • MongoDB funktioner
 • Testar API:erna

Utveckla frontend med ReactJS

 • Skapa ett React projekt
 • Installera axios och bootstrap
 • Styling, CSS och JSX
 • Lägga till interaktiva funktioner
 • Testar applikationen

Distribuera applikationen

 • Backend-distribution (Heroku)
 • Frontend-distribution (GitHub)

Säkra applikationen

 • Autentisering och användarhantering
 • Routrar och åtkomstbehörigheter.

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Erfarenhet av webbutveckling
 • JavaScript och Python programmeringserfarenhet

Publik

 • Utvecklare
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier