Databas kurser och utbildning

Databas kurser och utbildning

Utbildningsbanor för lokala databaser (DBMS) eller databasstyrningssystem (DBMS) är inriktade på såväl systemadministratörer som utvecklare och demonstrerar genom handson-övning hur man administrerar databassystem samt hur man integrerar en databas med program Databasutbildning finns som "live-träning på plats" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Kursplaner från Databas

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
The course participants will learn the terminology of relational databases, acquire the skills to design database applications, know the basic principles of creating forms and reports.
14 hours
Overview
Denna 3-dagars kurs ger en introduktion till SQL Developer, SQL * Plus och SQL, det strukturerade frågeformuläret som används för att komma åt en relationsdatabas och innehåller de nya funktionerna i den senaste versionen av ORACLE. Principerna kan också tillämpas på databaser som är så olika som Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix och DB2.

Kursen tar form av en workshop, med en blandning av föreläsning, arbetsexempel och praktiska övningar. Även om innehållet kan anpassas krävs minst 2 dagar för att täcka kärnelementen.

Fullständiga kursnoteringar tillhandahålls tillsammans med databasfiler, exempel SQL-filer och gratis programvaruverktyg för användning vid åtkomst till en ORACLE-databas.
7 hours
Overview
This training is designed for Database Administrators and Architects who want to learn Streaming Replication in PostgreSQL and how pgpool-II can be used to achieve automatic failovers and setup a highly available PostgreSQL Database Cluster.
14 hours
Overview
This training is designed for Database Administrators and Architects who want to learn the tools and techniques for implementing High Availability and Database Security in PostgreSQL.

You will also learn how to find slow queries, monitor database performance and tune PostgreSQL for Performance.
14 hours
Overview
This training is designed for Database Administrators and Architects who want to learn PostgreSQL from basics.

You will learn PostgreSQL architecture, installation, designing as well as how to perform backup and recovery databases in PostgreSQL.
14 hours
Overview
Kursen omfattar administration och prestandatestning av PostgreSQL databaser Målgrupp omfattar systemadministratörer och databasarkitekter Deltagare kommer att lära sig användningen av specialiserade PostgreSQL (AKA Postgres) -moduler som replikering, anslutningspooling och fulltextsökning .
35 hours
Overview
Denna intensiva utbildning ger grundläggande kunskaper och färdigheter att använda Windows PowerShell för att automatisera administration av Windows-baserade datorer. De färdigheter som lärs ut i kursen gäller alla Microsoft-produkter som använder Windows PowerShell för daglig administration.

Utbildningen fokuserar huvudsakligen på att använda Windows PowerShell som ett interaktivt kommandoradsgränssnitt, men det innehåller också viss täckning av skript och programmeringsämnen.
28 hours
Overview
This course handles the administration and performance tuning of PostgreSQL databases. Attendees will learn the use of specialised PostgreSQL (AKA Postgres) modules such as replication, connection pooling and full text searching.
7 hours
Overview
Percona Server för MongoDB är en gratis, förbättrad, helt kompatibel, öppen källkod, ersättningsbyte för MongoDB 32 Community Edition med enterprisegrade-funktioner Det kräver inga ändringar av MongoDB-program eller kod Publik Kursen är lämplig för sysadminer och ingenjörer som vill byta till Percona Server från existerande MongoDB-instanser, eller distribuera och administrera nya Percona Server för MongoDB-instanser Efter avslutad kurs kommer deltagare att: förstå Percona Server struktur och implementeringsmekanismer kunna utföra installations- / produktionsmiljö / arkitekturuppgifter och konfiguration kunna bedöma kodkvalitet, utföra felsökning, övervakning kunna implementera avancerad produktion som replikering, prestandatestning och loggning .
14 hours
Overview
Publik

Alla som vill förbättra sina grundläggande färdigheter i Oracle SQL och även systematisera redan förvärvad kunskap.

Kursens format

25% föreläsningar, 75% laboratorier
14 hours
Overview
Kursens syfte är att göra det möjligt för deltagarna att behärska hur man arbetar med SQL-språket i Oracle-databasen för datautvinning på mellannivå.
35 hours
Overview
Denna 5-dagars kurs visar hur man använder Oracle SQL för databasutveckling och databashantering.
35 hours
Overview
PostgreSQL (eller Postgres) är en av de mest populära open source relationsdatabaserna I den här instruktörsledningen, direktutbildning (på plats eller fjärrkontroll) kommer deltagarna att lära sig de allmänna och avancerade aspekterna av PostgreSQL, inklusive administration, prestationsvändning, avancerad utveckling och replikering, eftersom de går igenom en serie handson-livsövningsövningar som innefattar installation, konfiguration, testning, implementering och felsökning Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Använd avancerade administrationstekniker för att konfigurera och hantera en PostgreSQL-server Optimera databasen och frågorna för maximal prestanda Kopiera och skala en PostgreSQL-server Publik Databasadministratörer Systemadministratörer Utvecklare med databasupplevelse Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning Notera Kursen är baserad på PostreSQL 9 men kan anpassas för en annan version För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna .
14 hours
Overview
OrientDB är en NoSQL MultiModel-databas som fungerar med Graph, Document, KeyValue, GeoSpatial och Reactive-modeller Med sin flexibilitet kan användare hantera olika typer av data under en centraliserad databas I den här instruktörsledningen, levande träning, kommer deltagarna att lära sig hur man börjar använda OrientDB och utnyttja sin flexibilitet för att hantera data Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Installera OrientDB Lär dig hur du skapar och hanterar en databas med OrientDB Utforska de olika funktionerna och funktionerna i OrientDB Lär dig hur du arbetar med olika API på OrientDB Använda OrientDB med Distributed Architecture Publik Programvaruingenjörer och tekniker Tekniska personer inom alla branscher IT-personer utvecklare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
14 hours
Overview
This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at engineers who wish to migrate from Oracle Forms to Oracle Web Forms.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the major feature and architectural changes in Oracle Web Forms.
- Migrate to Oracle Web Forms from a previous Forms version.
- Deploy a Oracle Web Application.
- Leverage Oracle Web Forms to enhance user services and experience.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Oracle Database 18c is the next iteration of Oracle Database 12c Release 2, or "the first patch".

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at engineers who wish to set up, deploy, migrate to and manage an Oracle 18c Database.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the major feature and architectural changes from previous Oracle versions.
- Migrate to Oracle 18c from a previous version.
- Deploy Oracle 18c in cloud or on premise.
- Understand Oracle 18c's new yearly release cycle and plan maintenance around it.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Denna 3 dagars kurs ger en introduktion till ORACLE PL / SQL, en applikationsutvecklingsmiljö som möjliggör skrivning av lagrade procedurer, funktioner och triggers med både SQL- och PL / SQL-kommandon.

Kursen tar form av en workshop, med en blandning av föreläsning, arbetsexempel och praktiska övningar. Även om innehållet kan anpassas krävs minst 2 dagar för att täcka kärnelementen.

Fullständiga kursnoteringar tillhandahålls tillsammans med databasfiler, exempel SQL-filer och gratis programvaruverktyg för användning vid åtkomst till en ORACLE-databas.
28 hours
Overview
Relationsdatabaser har varit den valfria tekniken för att lagra, hämta och söka data. Relationsdatabaser tillåter användare att organisera sina data med hjälp av en strukturerad, väldefinierad uppsättning mönster (modell). Även om detta tillvägagångssätt fungerar bra för att lagra data som standardiseras och förstås på förhand (tänk på en sjukhusinsökningsapplikation som innehåller patientrekord med samma konsekventa uppsättning fördefinierade fält ... patient id, förnamn, sista namn, datum för senaste besök etc.), det finns begränsningar för denna modell. För organisationer vars inkommande data inte är väldefinierade (tänk på en onlineformulär för en start som fortfarande är i färd med att experimentera med olika fält för att samla besökardata, ta bort och lägga till fält som de anpassar sig för den förändrade naturen hos affärsverksamhet), måste alla fastställda definitioner för hur uppgifterna ska passa in i en befintlig databas behöva definieras regelbundet. Detta skulle kräva att man återskapar datamodellen (schema) som dikterar datastrukturen och dess tillåtna datatyper för att stödja olika typer av dataingångar, etc. innan någon ny data kan sparas i databasen. Ange NoSQL (inte bara SQL) databaser. NoSQL databaser frigör användare från att behöva fördefiniera strukturen för inkommande data, så att de kan infoga och uppdatera nya data i flygningen. NoSQL-databaser är ofta snabbare än relationsdatabaser och hanterar mycket stora mängder data med lätthet. NoSQL-databaser skala också bättre än relationsdatabaser, på grund av deras förmåga att effektivt dela data över många servrar (kluster) och lasta balansera tillgången till dessa data. NoSQL-databaser integreras särskilt bra med applikationer som stöder analys i realtid, anpassning av webbplatser, IoT och mobilappar I den här instruktörsledda träningen kommer deltagarna att förstå arkitekturen, designprinciperna och funktionaliteten för de mest populära NoSQL-databaserna på marknaden, eftersom de installerar, hanterar och analyserar ett antal NoSQL-databaser i en levande labmiljö. Målet med denna utbildning är att utrusta deltagare med förmågan att intelligent utvärdera, föreslå och genomföra en lämplig NoSQL-databaslösning inom sin organisation. Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Installera och konfigurera olika typer av NoSQL-databaser, inklusive MongoDB, Cassandra, Redis och Neo4j Förstå fördelarna och nackdelarna med NoSQL-databaser jämfört med relationsdatabaser Förstå de underliggande dataformat som används av NoSQL-databaser och hur dessa format kan användas till en fördel när man utvecklar moderna applikationer (skrivbord, mobil, moln, IoT) Utför skapa, infoga, uppdatera, radera aktiviteter i en NoSQL-databas Skapa en blandad miljö med både en relationsdatabas och NoSQL som arbetar i tandem Konfigurera ett kluster av NoSQL-databasen för distribuerad bearbetning av mycket stora dataset Förstå säkerhetsimplikationerna för att använda en NoSQL-databas Implementera och skala en NoSQL-databas i en produktionsmiljö Publik Databaspersonal Datarkitekter Datastrateger Projektledare Programutvecklare som vill integrera en flexibel databaslösning i deras tillämpning Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung praktisk praktik Obs Om du vill begära en anpassad utbildning för kursen, kontakta oss för att ordna.
21 hours
Overview
Relationella databasbaserade databaser som Oracle och MySQL har länge varit standarden för att organisera och lagra data Den ökade storleken och flödet av data har dock gjort det svårt för dessa traditionella system att effektivt genomföra mycket komplexa frågor på data Föreställ dig att du ersätter rowsandcolumnsbaserad datalagring med objektbaserad datalagring, varigenom enheter (tex en person) kan lagras som datodenoder, frågar sig enkelt på grundval av deras stora, multilinära relation med andra noder Och tänk dig att fråga dessa anslutningar och deras associerade objekt och egenskaper med en kompakt syntax, upp till 20 gånger ljusare än SQL Detta är vad grafdatabaser, som neo4j erbjuder I denna handson kurs kommer vi att skapa ett live-projekt och utöva färdigheter att modellera, hantera och komma åt dina data Vi kontrasterar och jämför grafdatabaser med SQLbaserade databaser samt andra NoSQL-databaser och klargör när och var det är vettigt att implementera var och en inom din infrastruktur Publik Databasadministratörer (DBA) Dataanalyser utvecklare Systemadministratörer DevOps ingenjörer Affärsanalytiker CTOs CIO: er Kursens format Tung tonvikt på handson-träning De flesta koncepten lärs genom prov, övningar och handson-utveckling .
14 hours
Overview
MySQL Administration kurs är för alla som vill administrera MySQL databas server. Det är en omfattande kurs som täcker alla administrativa uppgifter.

Kursen förklarar hur MySQL Database fungerar, vilka verktyg som finns tillgängliga, hur vi kan använda dem, hur vi kan säkra MySQL Database Server och konfigurera det. Under kursen lär du dig att hantera användarkonton och hur MySQL Access Privilege System fungerar. Du kommer också att lära dig hur du behåller din databas, säkerhetskopiera och återställa dina databaser och utföra kraschåterställning.
14 hours
Overview
Som kärna i Microsoft-dataplattformen är SQL Server ett ledande operativdatabashanteringssystem .
14 hours
Overview
This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers wishing to learn how to use MongoDB as the database for Python their applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MongoDB
- Understand the difference between accessing a NoSQL document database and a traditional relational databases' (e.g., MySQL)
- Query a MongoDB database from within Python
- Create and write data to a MongoDB databasse
- Understand MongoDB's "data processing pipeline"
- Perform real-time analytics and statistical analysis
- Generate reports for dashboarding
- Implement exception handling in Python application

Format of the Course:

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options:

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Kursen täcker allt som en databasutvecklare behöver veta för att framgångsrikt utveckla applikationer som använder MongoDB .
7 hours
Overview
This training is designed for Database Administrators and Architects who want to tune PostgreSQL Database for Performance. Learn how to log slow workload and find the possible pain points in a query. This topic also covers the most important parameters that must be tuned for optimal performance.
14 hours
Overview
Kursen ger programmatisk interaktion med PostgreSQL-databaser och skrivning av PostgreSQL-tillägg Målgruppen omfattar utvecklare som vill använda eller utöka PostgreSQL, såväl som databasarkitekter .
21 hours
Overview
14 hours
Overview
- Hur man bygger en fråga?
- Vilka möjligheter har SQL i en MySQL-databas?
- Vad är en relationsdatabas?
- Vad är strukturen och SQL-kommandon?
14 hours
Overview
Voldemort är en open source-distribuerad datalagring som är utformad som en nyckelvärdesbutik Den används på LinkedIn av många kritiska tjänster som driver en stor del av webbplatsen Kursen kommer att introducera Voldomorts arkitektur och funktioner och gå deltagare genom installation och tillämpning av en nyckelvärdesdistribuerad datalager Publik Programutvecklare Systemadministratörer DevOps ingenjörer Kursens format Delföreläsning, deldiskussion, tung handson-övning, tillfälliga tester för att mäta förståelsen .
21 hours
Overview
Kursens syfte är att göra det möjligt för deltagarna att behärska grunden och användningen av VBA för Access & Excel .
14 hours
Overview
Delegater kommer att få förståelse för de grundläggande principerna för strukturerat fråge språk samt att kunna göra var och en av följande: Konstruera frågor för att extrahera och filtrera data från en SQL Server-databas Skapa sammanfattade resultat Ändra, härled och formatera data så att den passar den önskade utmatningen Ändra data och behåll databaskomponenter och definitioner Kursen är för alla som behöver information från en Microsoft SQL Server-databas Den är lämplig för systemutvecklare eller personer från andra områden som behöver använda SQL för att extrahera och analysera data .

Kommande utbildning från Databas

Helg Databas kurser, Evening Databas utbildning, Databas boot camp, Databas instructor-led, Helg Databas kurs, KvällDatabas kurser, Databas coaching, Databas instruktör, Databas tränare , Databas träningskurser, Databas klasser, Databas on-site, Databas privata kurser, Databas one on one training

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!