Microsoft SQL Server kurser och utbildning

Microsoft SQL Server kurser och utbildning

Lokala, instruktörsledda Microsoft SQL Server-serier (även kända som SQL Server-serier eller helt enkelt SQL Server) -kurser visar genom handson att träna grunden för Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server-utbildning är tillgänglig som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Microsoft SQL Server underkategorier

Kursplaner från Microsoft SQL Server

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
The course is designed for administrators, developers and database developers.

The objectives of the training:

- acquire and strengthen the skills to create and manage databases
- knowledge of the syntax and use SQL to retrieve and modify data
- apply safety rules in the database
- the use of advanced elements (replication, automation, BI)
- the use of Microsoft SQL Server capabilities to create complex reports and solutions for developers
14 hours
Overview
Training is dedicated to the basics of create a data warehouse environment based on MS SQL Server 2008.

Course participant gain the basis for the design and construction of a data warehouse that runs on MS SQL Server 2008.

Gain knowledge of how to build a simple ETL process based on the SSIS and then design and implement a data cube using SSAS.

The participant will be able to manage OLAP database: create and delete database OLAP Processing a partition changes on-line.

The participant will acquire knowledge of scripting XML / A and MDX.
14 hours
Overview
This course has been created for delegates already acquainted with SQL in Microsoft SQL Server Environment 2008/2012. The course focuses on set-based querying and query tuning, working with indexes and analyzing execution plans.

The training also covers table expressions, ranking functions and how to deal with partitioned tables.
14 hours
Overview
Syftet med kursen är att ge en tydlig förståelse för avancerad användning av (SQL) för Microsoft SQL Server och avancerad användning av Transact-SQL. För mer ingående täckning av ämnena kan kursen genomföras som en tre dagars kurs.
35 hours
Overview
Developers, analysts and business users need to quickly analyse large amounts of data, get insight into that data, retrieve hidden knowledge inside it, and report against various data sources professionally and effectively. This course will enable them to do this with SQL Server Business Intelligence. The 5 day course will cover the SQL Server components and tools used for B.I. projects.

The course will also include the new features in SQL Server B.I. 2016. Reporting Services, Analysis Services and Integration Services will be explored and worked with. Components of Business Intelligence in SQL Server are completely independent from the SQL Server databases, so they can be used over any data sources. Therefore, it is not necessary to know the SQL Server itself.

4 Top Takeaways from the Course

- Make your existing data work harder for you
- Integrate diverse data stores to a single repository
- Transform raw data to business intelligence
- Create eloquent reports from raw data
14 hours
Overview
Som kärna i Microsoft-dataplattformen är SQL Server ett ledande operativdatabashanteringssystem .
35 hours
Overview
Denna intensiva utbildning ger grundläggande kunskaper och färdigheter att använda Windows PowerShell för att automatisera administration av Windows-baserade datorer. De färdigheter som lärs ut i kursen gäller alla Microsoft-produkter som använder Windows PowerShell för daglig administration.

Utbildningen fokuserar huvudsakligen på att använda Windows PowerShell som ett interaktivt kommandoradsgränssnitt, men det innehåller också viss täckning av skript och programmeringsämnen.
14 hours
Overview
Denna SQL-kurs är för personer som vill förvärva grundläggande färdigheter för att hantera SQL Server-databaser. Kursen hjälper medlemmarna att lära sig:

- Hur man arbetar med SQL Server och SQL Server Management Studio.
- Betydelsen av databaser, SQL och RDBMS etc.
- Så här skapar du tabeller, använd DDL, DML och DAL.
- Vilka är de olika RDBMS-paketen på marknaden och hur de jämför med varandra.
- En introduktion till NoSQL och hur de är organisationer förändras i hybriddatabaser.
14 hours
Overview
The course answers questions

- How to build a query?
- What opportunities have SQL?
- What is a relational database?
- What is the structure and SQL commands?
21 hours
Overview
Microsoft SQL Server is a relational database management system (RDBMS) for storing and retrieving data.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn the essentials of the SQL language needed to query a Microsoft SQL Server database.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Microsoft SQL Server
- Query a Microsoft SQL Server database using Microsoft's Transact-SQL (T-SQL) language
- Understand the essentials of database design
- Optimize a database through normalization
- Use aggregate functions to generate results similar to those of "pivot-tables"
- Access Microsoft SQL Server through Excel

Audience

- Data analysts
- Business Intelligence professionals
- Business managers
- Excel experts who wish to expand their analysis skill set

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Denna SQL-kurs är för personer som vill ha nödvändiga färdigheter för att extrahera och analysera data från en databas och skapa rapporter. Kursdeltagarna kommer att lära sig:

- hur man skriver SQL-frågor
- vilka relationsdatabaser är och hur vi kan använda dem
- vad är relationer och hur man skapar dem
- Uppbyggnaden av data
- skillnader mellan T-SQL och andra dialekter
- praktiska färdigheter för att skriva frågor

Denna SQL-kurs behandlar Microsoft T-SQL dialekt. Om du är intresserad av generisk SQL, se SQL Grundläggande kurs.
14 hours
Overview
SSAS (SQL Server Analysis Services), is a Microsoft SQL Server transactional processing (OLAP) and data mining tool for analyzing data across multiple databases, tables or files. The semantic data models provided by SSAS are used by client applications such as Power BI, Excel, Reporting Services, and other data visualization tools.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use SSAS to analyze large volumes of data in databases and data warehouses.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure SSAS
- Understand the relationship between SSAS, SSIS, and SSRS
- Apply multidimensional data modeling to extract business insights from data
- Design OLAP (Online Analytical Processing) cubes
- Query and manipulate multidimensional data using the MDX (Multidimensional Expressions) query language
- Deploy real-world BI solutions using SSAS

Audience

- BI (Business Intelligence) professionals
- Data Analysts
- Database and data warehousing professionals

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server and SSAS.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
Delegater kommer att få förståelse för några av de mer avancerade funktionerna i Transact SQL samt att kunna göra var och en av följande: Använd frågor för att returnera komplexa resultatuppsättningar Hantera databasobjekt för att hjälpa sökprestanda Ställ frågor om att utföra mer effektivt Kursen är för alla som för närvarande använder Transact SQL för att extrahera data från en Microsoft SQL Server-databas och vill öka sin kunskap, särskilt inom dataanalys och förbättrad sökhastighet .
Helg Microsoft SQL Server kurser, Evening Microsoft SQL Server utbildning, Microsoft SQL Server boot camp, Microsoft SQL Server instructor-led, Helg Microsoft SQL Server kurs, KvällMicrosoft SQL Server kurser, Microsoft SQL Server coaching, Microsoft SQL Server instruktör, Microsoft SQL Server tränare , Microsoft SQL Server träningskurser, Microsoft SQL Server klasser, Microsoft SQL Server on-site, Microsoft SQL Server privata kurser, Microsoft SQL Server one on one training

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!