Kursplan

  • grund, mål och tillämpning av datalager, datalagerservertyper
  • ETL-processer för basbyggnad i SSIS
  • grundläggande designdatakuber i en Analysis Services: måttgruppsmått
  • dimensioner, hierarkier, attribut,
  • utveckling av projektets datakuber: beräknade mått, partitioner, perspektiv, översättningar, åtgärder, KPI:er,
  • Skapa och distribuera, bearbeta en partition
  • basen XML / A: Partitionering, processer och övergripande inkrementella, ta bort partitioner, aggregeringsprocesser,
  • grundläggande MDX-språk

Krav

Kunskaper om Windows, grundläggande kunskaper i SQL och relationsdatabaser.

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier