Kursplan

Introduktion

Installera och konfigurera SSAS

Översikt över SSAS Funktioner och arkitektur

Data Insight och Business Intelligence

Operationell analys

Ny funktionalitet Kolumnbutik Index

Fråga efter data i SSAS tabell

Fråga flerdimensionell data

Förbättrad SSIS

Förbättrad MDS

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • En förståelse för dataanalys
  • Erfarenhet av Microsoft SQL Server
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier