Data Analysis kurser och utbildning

Data Analysis kurser och utbildning

Lokala instruktionsledda dataanalysanalyser (Analys av data eller dataanalys) visar genom diskussion och handson övning av programmeringsspråk och metoder som används för att utföra dataanalys Dataanalysutbildning är tillgänglig som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Data Analysis läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
21 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at analysts who wish to use TM1 to analyze and customize reports and templates for data in a database.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn how to analyze data using IBM Planning Analytics.
- Create custom views of the data in a database.
- Build reports and forms that communicate with TM1.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to use the MongoDB Aggregation Framework to perform data analysis while simplifying complex operations and aggregation pipelines.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MongoDB for data analysis.
- Understand the concepts and stages of the MongoDB Aggregation Framework.
- Learn about the basic structure, syntax, and operations for aggregation.
- Learn how to handle advanced operations in aggregation.
- Apply some optimization tools and techniques to improve aggregation performance.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at data analysts or anyone who wishes to use AWS QuickSight data analysis and visualization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basic concepts of AWS QuickSight.
- Use AWS QuickSight to create data analysis, reports, and insights.
- Use AWS to create relationships between data for enhanced analysis.
- Learn different types of visualizations in understanding data.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to use and integrate SQL, Python, and Tableau to perform complex data analysis, processing, and visualization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary environment to perform data analysis with SQL, Python, and Tableau.
- Understand the key concepts of software integration (data, servers, clients, APIs, endpoints, etc.).
- Get a refresher on the fundamentals of Python and SQL.
- Perform data pre-processing techniques in Python.
- Learn how to connect Python and SQL for data analysis.
- Create insightful data visualizations and charts with Tableau.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at data scientists and data analysts who wish to learn how to use each tool in the developer tool palette in Alteryx Designer.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn to use and configure all the tools in the developer tab.
- Design efficient workflows in Alteryx using the dynamic, validation, and testing tools.
- Learn how to use API tools to download and parse web data.
- Use Alteryx scripting tools, including Python and R.
7 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to perform product and user analysis using Mixpanel.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn how to use Mixpanel as a web analytics tool.
- Understand the Mixpanel concepts and implementation.
- Understand and interpret event data.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at analysts who wish to use Matomo to perform web analytics tasks such as generating a detailed report on the usage of a website.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how Matomo works in analyzing web data.
- Learn how data is collected and tracked with Matomo.
- Understand and interpret Matomo reports.
14 timmar
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to set up, deploy, and manage data analytics solutions using Databricks.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and configure Databricks.
- Understand how Databricks and Apache Spark work together.
- Learn how to load and transform data in Databricks.
14 timmar
IBM SPSS Modeler är en programvara som används för data mining och textanalys. Det ger en uppsättning data mining verktyg som kan bygga förutsägande modeller och utföra dataanalytiska uppgifter.

Denna instruktörledda, levande utbildning (online eller on-site) riktar sig till dataanalytiker eller alla som vill använda SPSS Modeler för att utföra data mining aktiviteter.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Förstå grunderna i data mining. Lär dig hur du importerar och utvärderar datakvalitet med Modeller. Utveckla, implementera och utvärdera datamodeller effektivt.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
35 timmar
Deltagare som slutför denna instruktörledda, levande utbildning kommer att få en praktisk, verklig förståelse av Big Data och dess relaterade tekniker, metoder och verktyg.

Deltagarna kommer att ha möjlighet att sätta denna kunskap i praktiken genom praktiska övningar. Gruppinteraktion och instruktör feedback utgör en viktig del av klassen.

Kursen börjar med en introduktion till elementära begrepp av Big Data, sedan utvecklas till programmeringsspråk och metoder som används för att utföra Data Analysis. Slutligen diskuterar vi de verktyg och infrastrukturer som möjliggör Big Data lagring, Distributed Processing och Scalakapacitet.

Format för kursen

Delvis föreläsning, delvis diskussion, praktisk praxis och genomförande, tillfällig quizning för att mäta framsteg.
21 timmar
R är en mycket populär, öppen källkod miljö för statistisk databehandling, dataanalys och grafik. Kursen introducerar R-programmeringsspråk till studenterna. Det täcker språkfundament, bibliotek och avancerade begrepp. Advanced data analytics och grafik med verkliga världsdata.

Publiken

Utvecklare / dataanalys

längd

3 dagar

Formatera

Läsning och hand-on
14 timmar
Elasticsearch är en öppen källkod, distribuerad sökmotor. Det används vanligtvis tillsammans med Logstash (datainsamling och log-parsing motor) och Kibana (analytik och visualisering plattform) för att bilda "ELK stack".

Denna instruktörledda, levande utbildning riktar sig till mjukvaruutvecklare som vill bygga sök- och analyslösningar med Elasticsearch.

Utbildningen börjar med en diskussion om Elasticsearch arkitekturen, inklusive dess distribuerade modell och sök API. Detta följs av en förklaring av Elasticsearch's funktionalitet och hur man bäst integrerar den i en befintlig applikation.

Hand-on övningar utgör en viktig del av utbildningen, och ger deltagarna en chans att praktisera sina kunskaper samtidigt som de får feedback om deras genomförande och framsteg.

Format för kursen

Mycket fokus på levande praxis. De flesta begreppen lärs genom prover, övningar och hands-on utveckling.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
7 timmar
Denna kurs behandlar hur man använder Hive SQL språk (AKA: Hive HQL, SQL på Hive , Hive QL) för personer som extraherar data från Hive
35 timmar
I den första delen av denna utbildning täcker vi grundläggande MATLAB och dess funktion som både språk och plattform. I denna diskussion ingår en introduktion till MATLAB syntax, matriser och matriser, datavisualisering, manusutveckling och objektorienterade principer.

I den andra delen demonstrerar vi hur man använder MATLAB för data mining, maskininlärning och prediktiv analys. För att ge deltagarna ett tydligt och praktiskt perspektiv av MATLAB : s inställning och kraft, gör vi jämförelser mellan att använda MATLAB och använda andra verktyg som kalkylblad, C, C++ och Visual Basic.

I den tredje delen av utbildningen lär sig deltagarna att effektivisera sitt arbete genom att automatisera sin databehandling och rapportgenerering.

Under hela kursen kommer deltagarna att utöva de idéer som lärts genom praktiska övningar i en laboratoriemiljö. I slutet av utbildningen kommer deltagarna att ha en grundlig förståelse av MATLAB : s kapacitet och kommer att kunna använda den för att lösa verkliga datavetenskapliga problem såväl som för att effektivisera sitt arbete genom automatisering.

Bedömningar kommer att genomföras under hela kursen för att mäta framsteg.

Kursformat

- Kursen omfattar teoretiska och praktiska övningar, inklusive case-diskussioner, provkodinspektion och praktiskt genomförande.

Notera

- Övningar kommer att baseras på förutbestämda mallar för exempeldata. Om du har specifika krav, kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Publik

Analytiker, forskare, forskare, kandidater och studenter och alla som är intresserade av att lära sig att underlätta statistisk analys i Microsoft Excel .

Kursmål

Den här kursen hjälper dig att förbättra din kännedom om Excel och statistik och som ett resultat öka effektiviteten i ditt arbete eller din forskning.

Kursen beskriver hur man använder Analysverktygspaketet i Microsoft Excel , statistiska funktioner och hur man utför grundläggande statistiska procedurer. Det kommer att förklara vad Excel begränsningen är och hur man kan övervinna dem.
35 timmar
Deltagare som genomför denna utbildning kommer att få en praktisk, realworld-förståelse för datavetenskap och dess relaterade teknologier, metoder och verktyg Deltagarna får möjlighet att utöva denna kunskap genom handsonövningar Gruppinteraktion och instruktörsreaktion utgör en viktig del av klassen Kursen börjar med en introduktion till elementära begrepp inom datavetenskap, och utvecklas sedan till de verktyg och metoder som används i datavetenskap Publik utvecklare Tekniska analytiker IT-konsulter Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning Notera För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna .
7 timmar
Microsoft Excel är världens mest populära programvara för analys, rapportering och strategi. Power BI är ett affärsintelligensverktyg för att visualisera data på verksamhetsnivån.

Den här instruktörsledda, liveutbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till dataanalytiker som vill lära sig tekniker för att förbereda data i Excel och sedan visualisera dem i Power BI .

I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:

- Förstå principerna för dataanalys, målen för dataanalys och metoder för dataanalys.
- Använd DAX-formler i Power BI för komplexa beräkningar.
- Skapa och använda visualiseringar och diagram för specifika analysfall.
- Importera med Power View för att flytta från Excel baserad Power BI till oberoende Power BI .

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.
- Praktisk implementering i en levande labbmiljö.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
42 timmar
Dataanalys är ett viktigt verktyg i näringslivet idag. Vi kommer att fokusera hela tiden på att utveckla färdigheter för praktiska händer på dataanalys. Syftet är att hjälpa delegater att ge bevisbaserade svar på frågor:

Vad har hänt?

Behandling och analys av data Att producera informativa data visualiseringar

Vad kommer att hända?

Förutse framtida prestanda Utvärdera prognoser

Vad ska hända?

Omvandla data till bevisbaserade affärsbeslut Optimera processer

Kursen själv kan levereras antingen som en 6-dagars klassrumkurs eller på distans över en period av veckor om det är önskvärt. Vi kan arbeta med dig för att leverera kursen till dina behov.
14 timmar
Pandas är ett Python-paket som tillhandahåller datastrukturer för att arbeta med strukturerade (tabulära, multidimensionella, potentiellt heterogena) och tidsseriedata .
21 timmar
Det uppskattas att ostrukturerad data står för mer än 90 procent av all data, mycket av den i form av text. Blogginlägg, tweets, sociala medier och andra digitala publikationer bidrar kontinuerligt till den växande mängden data.

Den här instruktörsledda, levande kursen fokuserar på att ta fram insikter och mening från dessa data. Använda R Language och Natural Language Processing (NLP) bibliotek, kombinerar vi begrepp och tekniker från datavetenskap, artificiell intelligens och datorlingvistik att algoritm förstå innebörden bakom textdata. Dataprover finns tillgängliga på olika språk per kundkrav.

I slutet av den här utbildningen kommer deltagarna att kunna förbereda datasätt (stora och små) från olika källor och sedan använda rätt algoritmer för att analysera och rapportera om dess betydelse.

Kursformat

- Delföreläsning, delvis diskussion, tung praktisk övning, tillfälliga tester för att mäta förståelse
14 timmar
Den här instruktörsledda, liveutbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till HR-personal och rekryteringsspecialister som vill använda analysmetoder förbättra organisatoriska prestationer. Kursen omfattar kvalitativa såväl som kvantitativa, empiriska och statistiska metoder.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
Syftet med denna kurs är att ge en tydlig förståelse för användningen av SQL för olika Databaser (Oracle, SQL Server, MS Access...). Förståelse av analytiska funktioner och hur man ansluter olika tabeller i en databas hjälper delegater att flytta dataanalys operationer till databasens sida, i stället för att göra detta i MS Excel ansökan. Detta kan också Hjälp med att skapa något IT-system, som använder någon relationell databas.
28 timmar
R är ett populärt programmeringsspråk inom finansbranschen. Den används i finansiella applikationer som sträcker sig från kärnhandelsprogram till riskhanteringssystem.

I denna instruktörledda, live-utbildning kommer deltagarna att lära sig hur man använder R för att utveckla praktiska applikationer för att lösa ett antal specifika finansiella problem.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Förstå grunderna i programmeringsspråket R Välj och använda R-paket och tekniker för att organisera, visualisera och analysera finansiella data från olika källor (CSV, [0), databaser, web, etc.) Bygg applikationer som löser problem relaterade till tillgångsfördelning, riskanalys, investeringsprestanda och mer Lösa problem, integrera implementering och optimera en R-applikation

Publiken

Utvecklare analytiker Hur många

Format av kursen

Delvis föreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praxis

anteckningar

Denna utbildning syftar till att ge lösningar på några av de principproblem som finansiella yrkesverksamma står inför. Men om du har ett specifikt ämne, verktyg eller teknik som du vill lägga till eller utarbeta vidare, vänligen kontakta oss för att arrangera.
21 timmar
Kunskap upptäckt i databaser (KDD) är processen att upptäcka användbar kunskap från en insamling av data. Verkliga applikationer för denna data mining teknik inkluderar marknadsföring, bedrägeri upptäckt, telekommunikation och tillverkning.

I denna instruktörledda, levande kurs introducerar vi de processer som är inblandade i KDD och utför en serie övningar för att öva genomförandet av dessa processer.

Publiken

Dataanalytiker eller någon som är intresserad av att lära sig hur man tolkar data för att lösa problem

Format för kursen

Efter en teoretisk diskussion om KDD kommer instruktören att presentera verkliga fall som kräver tillämpningen av KDD för att lösa ett problem. Deltagarna kommer att förbereda, välja och rengöra provdata uppsättningar och använda sina tidigare kunskaper om data för att föreslå lösningar baserat på resultaten av sina observationer.
14 timmar
Apache Kylin är en extrem, distribuerad analysmotor för stora data.

I denna instruktörledda live-träning lär deltagarna hur man använder Apache Kylin för att installera en realtidsdatabas.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Använd realtids streamingdata med Kylin Använd Apache Kylin's kraftfulla funktioner, rik SQL gränssnitt, spark cubing och subsecond query latency

anteckningar

Vi använder den senaste versionen av Kylin (baserat på detta skrivande, Apache Kylin v2.0)

Publiken

Stora dataingenjörer [ 0 ] Analysen

Format av kursen

Delvis föreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praxis
21 timmar
Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system som är utformat för att fånga, lagra, manipulera, analysera, hantera och presentera rumslig eller geografisk data Akronym GIS används ibland för geografisk informationsvetenskap (GIScience) för att hänvisa till den akademiska disciplinen som studerar geografiska informationssystem och är en stor domän inom den bredare akademiska disciplinen för geoinformatik Användningen av Python med GIS har ökat betydligt under de senaste två decennierna, särskilt med introduktionen av Python 20-serien 2000, vilket innehöll många nya programmeringsfunktioner som gjorde språket mycket enklare att distribuera Sedan den tiden har Python inte bara använts inom kommersiell GIS, såsom produkter av Esri utan även öppna källplattformar, inklusive som en del av QGIS och GRASS I själva verket är Python idag det överlägset mest använda språket av GIS-användare och programmerare Programmet täcker användningen av Python och dess förskottsbibliotek som geopandas, pysal, bokeh och osmnx för att implementera egna GIS-funktioner Programmet täcker också inledande moduler kring ArcGIS API, och QGIS toolboox .
14 timmar
Datameer är en affärsinformations- och analysplattform byggd på Hadoop Det gör det möjligt för endusers att få tillgång till, utforska och korrelera storskala, strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad data på ett easytouse-sätt I den här instruktionsledda träningspasset lär deltagarna att använda Datameer för att övervinna Hadops branta inlärningskurva, eftersom de går igenom installationen och analysen av en serie stora datakällor Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Skapa, curate och interaktivt utforska en företagsdatasjö Få tillgång till affärsinformationslager, transaktionsdatabaser och andra analytiska butiker Använd en kalkylarks användargränssnitt för att designa ändringsrutiner för databehandling Få tillgång till förbyggda funktioner för att utforska komplexa datarelationer Använd draganddrop-guider för att visualisera data och skapa instrumentpaneler Använd tabeller, diagram, grafer och kartor för att analysera sökresultat Publik Dataanalyser Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
14 timmar
Den här instruktörsledda, liveutbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till HR-proffs som vill använda analysmetoder förbättra organisationsprestanda. Kursen omfattar kvalitativa såväl som kvantitativa, empiriska och statistiska metoder.

Kursformat

- Interaktiv föreläsning och diskussion.
- Massor av övningar och träning.

Alternativ för kursanpassning

- För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
21 timmar
Dremio är en öppen källkod "self-service data plattform" som påskyndar sökningen av olika typer av datakällor. Dremio integreras med relativa databaser, Apache Hadoop, MongoDB, Amazon S3, ElasticSearch och andra datakällor. Den stöder SQL och tillhandahåller en webb-UI för byggfrågor.

I denna instruktörledda, live-träning lär deltagarna hur man installerar, konfigurerar och använder Dremio som ett enhetligt lager för dataanalysverktyg och de underliggande databaserna.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Installera och konfigurera Dremio Utföra frågor mot flera datakällor, oavsett plats, storlek eller struktur Integrera Dremio med BI och datakällor som Tableau och Elasticsearch

Publiken

Data forskare [ 4 ] Analyst Dataingenjörer

Format av kursen

Delvis föreläsning, delvis diskussion, övningar och tung praxis

anteckningar

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.
14 timmar
IBM Cloud Pak for Data är en multi-cloud mjukvaruplattform för insamling, organisation och analys av data för användning i AI.

Denna instruktörledda, levande utbildning (online eller on-site) riktar sig till datavetenskapsmän som vill använda IBM Cloud Pak för att förbereda data för användning i AI-lösningar.

Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

Installera och konfigurera Cloud Pak för data. Förena insamlingen, organisationen och analysen av data. Integrera Cloud Pak för Data med en mängd olika tjänster för att lösa vanliga affärsproblem. Genomföra arbetsflöden för att samarbeta med teammedlemmar om utvecklingen av en AI-lösning.

Format för kursen

Interaktiv föreläsning och diskussion. Många övningar och övningar. Hand-on implementering i en live-lab miljö.

Kursanpassningsalternativ

För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att arrangera.

Last Updated:

Kommande Data Analysis Kurser

Helg Data Analysis kurs, kvällData Analysis utbildning, Data Analysis bootcamp, Data Analysis instruktörledd, Helg Data Analysis utbildning, Kväll Data Analysis kurs, Data Analysis coaching, Data Analysis instruktör, Data Analysis tränare, Data Analysis kurs, Data Analysis klasser, Data Analysis on-site, Data Analysis privata kurser, Data Analysis en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions