Kursplan

Introduktion

ArcGIS Systemprogramvara

 • Vad är GIS?
 • ArcGIS versioner
 • Lager, attribut, funktioner, urval och attributtabeller

Geospatial och rumslig data

 • Vektor vs Rasterdata
 • Metadata
 • Projektions- och koordinatsystem

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera ArcGIS Desktop

ArcGIS och dess funktioner

 • Tillämpa och visualisera rumslig data
 • Identifiera egenskaper och värderingar
 • Skapa urval
 • Zooma och mäta
 • Använder ShapeFile geometri
 • Fungerande koordinatsystem
 • Använder ArcCatalog
 • Ändra metadata

Rasterdata

 • Visar raster
 • Slår ihop raster
 • Omsampling och omklassificering av raster
 • Klipper ett raster
 • Extrahera rastervärdespoäng
 • Geo-referenser ett raster

Vektor Data

 • Använda ShapeFile-attribut
 • Rumslig sammanfogning med tabelldata
 • Skapa choropleth-kartor

Organisera kartor

 • Lägga till data på en karta
 • Importerar data
 • Redigera egenskaper och symbolik

Skapande av data

 • Implementering av nya datafiler
 • Ritar nya funktioner
 • Rita poäng
 • Sammanfogar data
 • Klipper data
 • Skapa buffertar

Avslutningar och optimeringar

 • Använda kartlayouter
 • Arbeta med en lokaliseringskarta
 • Skapar legender
 • Implementering av skalstaplar och titlar
 • Exportera och skriva ut kartor

Sammanfattning och slutsats

----------------------------------------------------

*ArcGIS är ett varumärke, servicemärke och registrerat varumärke som tillhör Esri i USA, EU och andra internationella jurisdiktioner. Esri har inte granskat den här utbildningskursen för fullständighet, noggrannhet eller kvalitet och stöder, sponsrar eller ansluter sig därför inte till denna utbildning.

Krav

 • En förståelse för grundläggande rumsdatakoncept.

Publik

 • Fältekologer
 • Naturvårdschefer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier