Kursplan

Modul 1: Introduktion till GIS

Modul 2: Introduktion till ArcGIS pro

Modul 3: Utforska rumsliga relationer - inkluderar sammanfogningar/sammanfogningar/korsningar

Modul 4: Skapa och redigera data

Modul 5: Symbologi i ArcGIS Pro

Modul 6: Utforska kartlayouter

Modul 7: Analys av flera olika typer av datamängder från olika källor

Modul 8: Översikt/förstå olika typer av geospatiala filer

Modul 9: ArcGIS Pro grunderna: hitta rätt i det nya gränssnittet

Modul 10: Använd bandet och verktygsfälten för att hitta rätt verktyg

Modul 11: Visa data i ArcGIS Pro: Lägg till data och uppdatera lagersymboliken

Modul 12: Data Management: Skapa dina egna projekt och data för användning i ArcGIS Pro

Modul 13: Redigeringsverktyg: Använd redigeringsbandet för att lägga till, ta bort och ändra dina funktioner i ArcGIS Pro

Modul 14: Förstå 3D: Tillgång till 3D-alternativen i ArcGIS Pro för att se och utforska lager i en 3D-miljö.

 

-------------------------------------------------------

*ArcGIS är ett varumärke, servicemärke och registrerat varumärke som tillhör Esri i USA, EU och andra internationella jurisdiktioner. Esri har inte granskat den här utbildningskursen för fullständighet, noggrannhet eller kvalitet och stöder, sponsrar eller ansluter sig därför inte till denna utbildning.

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier