Kursplan

Introduktion

 • Förstå grunderna i ArcMap och ArcGIS
 • Navigera i ArcMap-gränssnittet

Datainsamling och integration

 • Samla in och importera geografiska data
 • Georeferering för att anpassa data till verkliga platser
 • Skapa funktionsdatauppsättningar för sociala och arkeologiska element

Data Management och organisation

 • Organisera och hantera geografiska data
 • Skapa attributtabeller och upprätta relationer
 • Tillämpa dataordböcker och metadata

Spatial Analysis Tekniker

 • Använda verktyg för rumslig analys
 • Utföra rumsliga frågor och överlägg
 • Tillämpa geoprocesseringsverktyg för datatransformation

Social Impact Evaluation

 • Identifiera nyckelkomponenterna i sociala konsekvensbedömningar
 • Använda rumslig data för konsekvensutvärdering
 • Generera rapporter och presentationer för intressenter

Arkeologisk datahantering

 • Hantera arkeologiska data med GIS
 • Utföra platsval och analys
 • Säkerställa efterlevnad av arkeologiska bestämmelser

Projektarbetsflöden

 • Utveckla arbetsflöden för insamling
 • Analys av data för transmissionslednings- och transformatorstationsprojekt
 • Skapa anpassade kartor och layouter för projektdokumentation

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  Grundläggande datorkunskaper Förtrogenhet med GIS begrepp

Publik

  Miljövetare Arkeologer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

ArcGIS for Spatial Analysis

14 timmar

ArcGIS Pro for Spatial Analysis

14 timmar

ArcGIS with Python Scripting

14 timmar

Python for Geographic Information System (GIS)

21 timmar

Google Maps API for Developers

14 timmar

Advanced Geographic Information Systems (GIS)

21 timmar

QGIS for Geographic Information System

21 timmar

Relaterade Kategorier