Databricks kurser och utbildning

Databricks kurser och utbildning

Live Databricks-utbildningar som leds av instruktörer online eller på plats visar genom interaktiva praktiska övningar hur man konfigurerar, distribuerar och hanterar dataanalyslösningar med Azure Databricks. Databricks utbildning är tillgänglig som "online live training" eller "onsite live training". Liveträning online (alias "fjärrlivsutbildning") utförs med hjälp av ett interaktivt fjärrskrivbord . Liveträning på plats kan genomföras lokalt i kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige. NobleProg -- Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

Databricks Course Outlines

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
14 timmar
Azure Databricks is a unified data analytics platform that allows users to store and visualize vast amounts of data from different sources. It provides a collaborative environment to build, deploy, and manage data analytics workloads easily. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to set up, deploy, and manage data analytics solutions using Databricks. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and configure Databricks.
 • Understand how Databricks and Apache Spark work together.
 • Learn how to load and transform data in Databricks.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Last Updated:

Helg Databricks kurs, kvällDatabricks utbildning, Databricks bootcamp, Databricks instruktörledd, Helg Databricks utbildning, Kväll Databricks kurs, Databricks coaching, Databricks instruktör, Databricks tränare, Databricks kurs, Databricks klasser, Databricks on-site, Databricks privata kurser, Databricks en till en utbildning

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions