Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Tableau
 • Grunderna i Python, R och SQL

Komma igång

 • Att sätta upp utvecklingsmiljön
 • Förstå programvara integration

Data Analysis med Python

 • Python grunder och programmering
 • Importera bibliotek och datauppsättningar
 • Bråkar data
 • Datanormalisering och formatering
 • Undersökande dataanalys
 • Utföra regressionsanalys
 • Modellutveckling och utvärdering
 • Visualisera data

Data Analysis med R

 • R grunder och programmering
 • Förbereder data
 • Klassificering och arbete med data i R
 • Använda funktioner
 • Visualisera data

Data Analysis med SQL

 • Installation av databasen
 • Ansluter Python och SQL
 • Ansluter R och SQL
 • SQL aggregationer och sammanfogningar
 • Frågar databasen
 • Manipulera data

Data Visualization Med Tableau

 • Tableau designprinciper för visualisering
 • Skapa instrumentpaneler, diagram och tabeller
 • Kartläggningstekniker
 • Regressioner i R och Tableau
 • Avancerad analys med R och Tableau
 • Praktiska exempel och användningsfall

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Praktisk erfarenhet av dataanalys (t.ex. med Excel)
 • Allmän förståelse för databasbegrepp
 • Ingen erfarenhet av programmering krävs

Publik

 • Dataanalytiker
  35 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (3)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier