Kursplan

======== Dag 01 ========

Introduktion till RDMS (Relationellt Database Management System) 

 • Oracle RDMS och språket SQL

Hur data lagras i ett RDMS

 • Tabeller, poster och kolumner

Ansluta till en Oracle databas

 • Kommandorad vs GUI
 • Logga in: server, databas, autentiseringsuppgifter

Data Analysis med SQL

 • Fråga databasen med hjälp av SELECT
 • Filtrera data med WHERE
 • Sortera data med ORDER BY
 • Fråga flera tabeller med kopplingar
 • Gruppera data med GROUP BY
 • Använda mängdfunktioner för att utföra beräkningar på resulterande data
 • Filtrera grupper med HAVING

Introduktion till Python

 • Snabbkurs i Python syntax

Ansluta till en Oracle databas

 • Logga in: server, databas, autentiseringsuppgifter

Data Analysis med Python

 • Fråga databasen 
 • Filtrera, ordna och räkna data
 • Avancerade frågor

======== Dag 02 ========

Introduktion till Data Visualization med TIBCO Spotfire

Ansluta till en Spotfire-server

 • Webbklient jämfört med installerad klient

Importera data

Data Visualization

 • Stapeldiagram
 • Linjediagram
 • Cirkeldiagram

Filtrera data

Presentationsstrategier med TIBCO Spotfire

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Förtrogenhet med dataanalysbegrepp

Publik

 • Business analytiker
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kategorier