Kursplan

Analytiska funktioner

 • Användning av avancerade sammanfattningsfunktioner
 • Användning av hierarkiska frågor
 • Användning av analytiska sammanfattningsfunktioner, t.ex. glidande medelvärden, löpande summor
 • Användning av rankningsfunktioner

Användbara Database Objekt

 • Principer för att använda index
 • Hur man skapar och underhåller ett index
 • Användning av klustrade tabeller
 • Användning av partitionerade tabeller
 • Användning av metadata i masterdatabasen

Frågeprestandaspårning

 • Principer för exekvering och optimering av frågor
 • Användning av genomförandeplan
 • Användning av tabell- och indexstatistik
 • Användning av tips

Grundläggande Data Warehouse tekniker

 • Användning av indexerade vyer
 • Användning av dimensions- och faktatabeller
 • Användning av Star & Snowflake-design
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Business Intelligence with SSAS

14 timmar

Introduction to SQL Server 2012 Integration Services (SSIS)

28 timmar

Business Intelligence in MS SQL Server 2008

14 timmar

Developing in SQL Server Business Intelligence

35 timmar

Administration with Powershell

35 timmar

Oracle SQL Language

14 timmar

Microsoft Access - download the data

14 timmar

Oracle 11g - SQL language for administrators - workshops

21 timmar

Oracle 11g - SQL language for developers - Workshop

35 timmar

Oracle 11g - Programming with PL / SQL I - Workshops

28 timmar

Oracle 11g - Programming with PL / SQL II

21 timmar

SQL Advanced

14 timmar

Advanced SQL, Stored Procedures and Triggers for Microsoft SQL Server

14 timmar

Analytic Functions Fundamentals

21 timmar

Relaterade Kategorier