Kursplan

RDBMS (Relational DataBase Management System)

Relationella operatörer

SQL som deklarativt språk

SQL Syntax

SQL Underspråk DQL, DML, DDL, DCL

DQL (Data Query Language) i detalj

 • SELECT-sats
 • Kolumnalias
 • Tabellalias
 • Datumtyper och datumfunktioner
 • Gruppfunktion
 • Bord ansluter
 • JOIN-klausul
 • UNION operatör
 • Kapslade frågor
 • Korrelerade underfrågor

DML (Data Manipulation Language) Översikt

 • Infogar rader (INSERT)
 • Infoga rader med hjälp av subquery
 • Uppdaterar rader (UPDATE)
 • Ta bort rader (DELETE)

DDL (Data Definition Language) Översikt

 • Skapa, ändra och släppa objekt (CREATE, ALTER, DROP)
 • Skapa tabeller med hjälp av subquery (CREATE TABLE .... SOM SELECT...)

BEGRÄNSNINGAR Översikt

 • NULL och INTE NULL
 • CONSTRAINT-klausul
 • ENUM typ
 • SET typ
 • PRIMÄRNYCKEL
 • UNIK
 • FRÄMMANDE NYCKEL
 • DEFAULT klausul

Transaktionsöversikt

 • BEGÅ
 • RULLA TILLBAKA
 • Räddningspunkt
 • Implicita och explicita rollbacks och commits

T-SQL Dialektöversikt

 • Vad är Transact-SQL
 • T-SQL och portabilitet med andra dialekter (vad ska man undvika)
 • Hanteringsdatum

Krav

Grundläggande datorkunskaper

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Business Intelligence with SSAS

14 timmar

Introduction to SQL Server 2012 Integration Services (SSIS)

28 timmar

Business Intelligence in MS SQL Server 2008

14 timmar

Developing in SQL Server Business Intelligence

35 timmar

Administration with Powershell

35 timmar

Oracle SQL Language

14 timmar

Microsoft Access - download the data

14 timmar

Oracle 11g - SQL language for administrators - workshops

21 timmar

Oracle 11g - SQL language for developers - Workshop

35 timmar

Oracle 11g - Programming with PL / SQL I - Workshops

28 timmar

Oracle 11g - Programming with PL / SQL II

21 timmar

SQL Advanced

14 timmar

Advanced SQL, Stored Procedures and Triggers for Microsoft SQL Server

14 timmar

Analytic Functions Fundamentals

21 timmar

Relaterade Kategorier