Kursplan

DQL (Data Query Language)

 • Korrelation i satserna FROM, WHERE, SELECT och HAVING
 • Korrelation och prestanda
 • Använder CASE, IF, COALESCE funktioner
 • Använda variabler
 • Gjutning och konvertering
 • Att hantera NULL, NULL-säkra operatörer
 • Använder reguljärt uttryck med REGEXP-operatorn
 • Användbar MySQL specifik grupp efter funktioner (GROUP_CONCAT, etc.)
 • GROUP BY MED ROLLUP
 • FINNS, ALLA, ALLA
 • Flerbords YTTRE JOIN
 • Skriver om underfrågor som kopplingar

DML (Data Modification Language)

 • Flerradiga skär
 • INFOGA med SELECT
 • Använda underfrågor i DML-satser
 • Använda variabler i DML-frågor
 • Låsning av tabeller och rader
 • Uppdatering av data i många tabeller
 • IGNORERA klausul
 • ERSÄTT sats
 • DELETE kontra TRUNCATE

DDL (Data Definition Language)

 • Skapa tabeller med urval
 • Tillfälliga bord

Lagrade procedurer

 • Kort introduktion till MySQL lagrade procedurer

Krav

Goda SQL kunskaper.

  7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier