Kursplan

Introduktion

 • Grunderna i Python och SQL
 • Översikt över Tableau funktioner och arkitektur

Komma igång

 • Att sätta upp utvecklingsmiljön
 • Förstå programvara integration

Dataförbehandling i Python

 • Importera bibliotek och datauppsättningar
 • Hantering av saknade datavärden
 • Datanormalisering och formatering
 • Utföra regressionsanalys

Data Analysis med SQL

 • Installation av databasen
 • Ansluter Python och SQL
 • Frågar databasen
 • Manipulera data (filtrering, sortering och gruppering)

Data Visualization med Tableau

 • Designprinciper för visualisering i Tableau
 • Skapa instrumentpaneler, diagram, tabeller och kartläggning
 • Praktiska exempel och användningsfall

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Kännedom om SQL-koncept och Tableau
 • Erfarenhet av Python-programmering

Publik

 • Dataforskare
 • Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier