Kursplan

Introduktion

Uppfattning om datavisualisering

 • Vikten av datavisualisering
 • Människouppfattning
 • Kognitiv kontra perceptuell design
 • Kognitiv belastning

Designprinciper

 • Människouppfattning och kognitiv belastning
 • Läsmönster
 • Pre-uppmärksamma attribut
 • Gestaltlagar
 • Användning av färgen
 • Visuella hierarkier
 • Inkluderande design

Datarelationer och motsvarande diagram

 • Distributioner
 • Korrelationer
 • Geospatial
 • Jämförelse
 • Tidsföljder
 • Ranking
 • Avvikelse
 • Del till helhet

Praktiska exempel på implementering av designprinciper med Tableau

 • Diagramval
 • Visuell hierarki
 • Formatering (etiketter, förklaringar, verktygstips)
 • Anpassade paletter
 • Layout
 • Läsbarhet
 • Berättande

Sammanfattning och nästa steg:

 • Användbara resurser för vidare lärande

Krav

Den här kursen förutsätter att du förstår verktygen inom Tableau och har viss kunskap om de grundläggande begreppen datavisualisering.

Installationskrav: Behövs inte

Målgrupp: Dataanalytiker, datavetare, front-end-utvecklare

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier