Kursplan

Införandet

Visualisera programprestanda

 • Vad är Grafana?
 • Vad är Graphite och StatsD?

Förberedelse av utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Grafana
 • Installera och konfigurera Graphite
 • Installera och konfigurera StatsD

Aggregering och insamling av mått

 • Lägga till StatsD i ett program
 • Samla in mätvärden
 • Ställa in och konfigurera Graphite-web och Carbon
 • Verifiering av system

Grafana

 • Läsa in datakällor
 • Skapa instrumentpaneler och grafer
 • Arbeta med paneler
 • Använda plugin-program
 • Integrera en SQL server
 • Arbeta med organisationer
 • Skapa, hantera, autentisera användare och grupper

Grafana och Gaphite

 • Rendering av slutpunkter
 • Arbeta med Grafana-frågor

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Grundläggande datorvana

Publik

 • Webbutvecklare
 • DevOps Ingenjörer
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (6)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier