Kursplan

Införandet

 • Tableau Prep Builder som ett ETL-verktyg (Extract, Transform and Load)

Ställa in Tableau Prep Builder

 • Aktivera och registrera Tableau Prep Builder

Översikt över Tableau Prep Builder-funktioner och arkitektur

 • Tableau Prep Builder och dess relation till Tableau Desktop, Tableau Server och Tableau Prep Conductor

Navigera i arbetsytan Tableau Prep Builder

 • Fönster och datarutnät

Ansluta till datakälla

 • Läsa en Excel
 • Läsa från en databas

Forma data

 • Skapa en koppling
 • Att skapa en union

Svängbara data

 • Ändra kolumner till rader

Rensa data

 • Vad är smutsiga data?
 • Ändra datatyp
 • Filtrera data
 • Aggregera data
 • Uppdatera flera värden samtidigt

Köra ett flöde

 • Att skapa ett flöde
 • Uppdatera ett flöde
 • Köra ett flöde från kommandoraden

Mata ut data till Tableau Desktop

 • Analysera data

Publicera data

 • Paketera ett Prep Builder-dataflöde i ett extrakt
 • Publicera ett flöde med Prep Conductor 

Bästa praxis 

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av Tableau Desktop
 • Erfarenhet av att skriva beräkningar

Publik

 • Dataanalytiker
 • Dataforskare
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier