Kursplan

    Ansluta till datakällor Ladda data till Tableau Kombinera datatabeller – sammanfoga Kombinera data från olika källor – sammanfoga Extrahera data till Tableau format SQL-frågor Hantera data Byta namn på data Skapa parametrar (arbetsboksvariabler) Metadata Effektiva visualiseringar Vad gör en bra visualisering Välja höger diagram Färgens roll i databerättelse Så här undviker du att vilseleda din publik. Bästa metoder Beräkningar Aritmetiska beräkningar Arbeta med strängar Operationer på datum och tid Matrisberäkningar Villkorliga och logiska uttryck Villkorlig filtrering Bearbetning av matrisdata Skillnad mellan Excel och Tableau Bearbetning av matriser i [ 4] Skriva anpassade SQL-satser Statistik Lägga till referens- och trendlinjer Beräkna beskrivande mått Delsummor Aggregering och disaggregering Prognoser Bygga effektiva instrumentpaneler Kombinera visualiseringar Formatera instrumentpaneler Lägga till filter och åtgärder för att skapa interaktiva instrumentpaneler Skapa en estetiskt tilltalande instrumentpanel Bästa metoder för att skapa instrumentpaneler. 4] Läsare Publicera till Tableau Server Publicera till PDF

Krav

Rekommenderas - deltagande på Tableau Grundkursen (eller liknande erfarenhetsnivå)

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier