Kursplan

RDBMS (Relational DataBase Management System)

Relationella operatörer

SQL som deklarativt språk

SQL Syntax

SQL Underspråk DQL, DML, DDL, DCL

DQL (Data Query Language) i detalj

 • SELECT-sats
 • Kolumnalias
 • Tabellalias
 • Datumtyper och datumfunktioner
 • Gruppfunktion
 • Bord ansluter
 • JOIN-klausul
 • UNION operatör
 • Kapslade frågor
 • Korrelerade underfrågor

DML (Data Manipulation Language) Översikt

 • Infogar rader (INSERT)
 • Infoga rader med hjälp av subquery
 • Uppdaterar rader (UPDATE)
 • Ta bort rader (DELETE)

DDL (Data Definition Language) Översikt

 • Skapa, ändra och släppa objekt (CREATE, ALTER, DROP)
 • Skapa tabeller med hjälp av subquery (CREATE TABLE .... SOM SELECT...)

BEGRÄNSNINGAR Översikt

 • NULL och INTE NULL
 • CONSTRAINT-klausul
 • ENUM typ
 • SET typ
 • PRIMÄRNYCKEL
 • UNIK
 • FRÄMMANDE NYCKEL
 • DEFAULT klausul

Transaktionsöversikt

 • BEGÅ
 • RULLA TILLBAKA
 • Räddningspunkt
 • Implicita och explicita rollbacks och commits

SQL Dialektöversikt

 • MySQL
 • Microsoft Access och SQL Server
 • Oracle och PostgreSQL

Krav

Grundläggande datorkunskaper.

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier