Kursplan

Grunderna

 • Val av alla kolumner/fält
 • Val av vissa kolumner/fält
 • Användning av distinkt/unik
 • Val av vissa rader/poster
 • Val av värden i ett intervall
 • Val av värden som matchar en mönstermask
 • Val av värden i en lista
 • Behandling av nollvärden
 • Hur man sorterar och beställer data
 • Val av beräknade och härledda värden
 • Hur man kontrollerar kolumnrubriker i frågeresultat
 • Hur man skickar frågeresultat till externa filer

Sammanfoga tabeller

 • Principer för att sammanfoga tabeller:
  • Användning av kartesisk sammanfogning
  • Användning av innerfog
  • Användning av icke-equi join
  • Användning av ytterskarv

Gå med i frågor

 • Facklig operatör
 • Skärningsoperatör
 • Förutom operatör

Enkla funktioner

 • Konverteringsfunktioner
 • Datumfunktioner
 • Nummerfunktioner
 • Textfunktioner
 • Gruppera/sammanfattning/aggregera funktioner

Underfrågor

 • Principer för delfrågor
 • Hur man filtrerar rader från huvudfrågan
 • Användning av kapslad underfråga
 • Användning av underfråga med flera kolumner
 • Användning av korrelerad underfråga
 • Användning av underfråga som en inline-vy och vanligt tabelluttryck
 • Användning av underfråga som kolumn i huvudfrågan

Fallutlåtanden

 • Principer för fallbeskrivningar
 • Användning av fallförklaring för att härleda kolumnvärden
 • Användning av kapslade fallsatser
 • Användning av fallsatser för att skapa pivottabeller
 • Användning av fallbeskrivning med underfrågor

Manipulation av data

 • Hur man infogar värden i en tabell
 • Hur man kopierar värden mellan tabeller
 • Hur man uppdaterar värden
 • Hur man tar bort poster
 • Hur man ändrar data via vyer
 • Användning av transaktioner
 • Hur man låser rader och tabeller

Data Definition

 • Principer för en relationsdatabas och datanormalisering
 • Användning av primärnyckel- och främmande nyckelrelationer och begränsningar
 • Hur man skapar tabeller
 • Hur man ändrar tabeller
 • Hur man skapar vyer
 • Användning av synonymer
 • Hur man tar bort tabeller och vyer
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier