Kursplan

  Arkiv Dokumentlagring (molnlagring) Funktioner (OCR, skalbarhet, Search, etc...) Exempel på öppen källkod (t.ex. Next Cloud) Några kommersiella exempel
Platt fillagring XML databaser
 • CSV-databaser
 • Relationella databaser Normalisering
 • Beroenden och begränsningar
 • Scalability - replikationer, kluster
 • Öppen källkod och kommersiell programvara (MySQL, PostrgreSQL, DM7, Oracle, etc.)
 • NejSQL lagringsdokumentorienterade databaser (MongoDB, CouchDB etc...)
 • Kolumnorientering (Canadra, Scylla etc...)
 • Search Orientering (Elasticsearch...
 • NySQL CAP-sats
 • Programvara med öppen källkod (SequoiaDB, etc...)
 • Search Motorfunktioner (textbehandling, relevans, etc...)
 • Exempel på öppen källkod
 • Scalaförmåga, hög tillgänglighet, lastbalansering, etc....
 • Traditionella Datawherehouses Business Intelligence, OLTP och Datawherehouse
 • Öppen källkod och kommersiella lösningar
 • MapReduce och distribuerad parallell bearbetning Hadoop-liknande (Hive, HFS, Impala)
 • Distribuerat filsystem Översikt över opensource (Ceph etc...)
 • In-memory Databases Opensource-lösning (t.ex. ApacheIgnite)
 • Andra Hypertable (Google Bigtable)
 • BigQuery
 • AWS-lösning (S3, etc...)
 • Bortom nuvarande - framtida trender

  Krav

  Även om ingen teknisk bakgrund krävs, kräver att förstå exemplen en viss nivå av databasteori (t.ex. SQL, etc...)

   7 timmar

  Antal deltagare  Price per participant

  Relaterade Kategorier