Kursplan

Dag 1

Data Analysis Med pandor

 • Använda vektoriserade data i Pandas

 • Datavrängning

 • Sortera och filtrera data

 • Aggregera transaktioner

 • Analysera tidsserier

Visualisering av data

 • Rita diagram med matplotlib

 • Använda matplotlib inifrån Pandas

 • Skapa kvalitetsdiagram

 • Visualisera data i Jupyter Notebooks

 • Andra visualiseringsbibliotek i Python

 

Dag 2

Vektorisera data i numpy

 • Skapa Numpy-matriser 

 • Vanliga åtgärder på matriser

 • Använda ufuncs

 • Visningar och sändningar på Numpy-matriser 

 • Optimera prestanda genom att undvika loopar

 • Optimera prestanda med cProfile

Andra Python bibliotek för dataanalys

 • scikit- lära sig

 • Scipy

 • statsmodel

 • RPy2

Krav

Grundläggande Python och dataanalysfärdigheter

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier