Dataanalys med R Träningskurs

Last updated

Kurskod

dataar

Varaktighet

21 timmar (vanligtvis 3 dag inklusive pauser)

Krav

 • Basic programming background is preferred

Setup

Översikt

R  är en mycket populär, öppen källkod miljö för statistisk databehandling, dataanalys och grafik. Kursen introducerar R-programmeringsspråk till studenterna.  Det täcker språkfundament, bibliotek och avancerade begrepp.  Advanced data analytics och grafik med verkliga världsdata.

Publiken

Utvecklare / dataanalys

längd

3 dagar

Formatera

Läsning och hand-on

Kursplan

Day One: Language Basics

 • Course Introduction
 • About Data Science
  • Data Science Definition
  • Process of Doing Data Science.
 • Introducing R Language
 • Variables and Types
 • Control Structures (Loops / Conditionals)
 • R Scalars, Vectors, and Matrices
  • Defining R Vectors
  • Matricies
 • String and Text Manipulation
  • Character data type
  • File IO
 • Lists
 • Functions
  • Introducing Functions
  • Closures
  • lapply/sapply functions
 • DataFrames
 • Labs for all sections

Day Two: Intermediate R Programming

 • DataFrames and File I/O
 • Reading data from files
 • Data Preparation
 • Built-in Datasets
 • Visualization
  • Graphics Package
  • plot() / barplot() / hist() / boxplot() / scatter plot
  • Heat Map
  • ggplot2 package (qplot(), ggplot())
 • Exploration With Dplyr
 • Labs for all sections

Day Three: Advanced Programming With R

 • Statistical Modeling With R
  • Statistical Functions
  • Dealing With NA
  • Distributions (Binomial, Poisson, Normal)
 • Regression
  • Introducing Linear Regressions
 • Recommendations
 • Text Processing (tm package / Wordclouds)
 • Clustering
  • Introduction to Clustering
  • KMeans
 • Classification
  • Introduction to Classification
  • Naive Bayes
  • Decision Trees
  • Training using caret package
  • Evaluating Algorithms
 • R and Big Data
  • Connecting R to databases
  • Big Data Ecosystem
 • Labs for all sections

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

We also do Consultancy!

We work with leading clients across a wide range of technologies!

Reach out for Project | Staff Enhancement | System Audit Consulting

Relaterade Kategorier

Relaterade Kurser

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions