Kursplan

Införandet

 • Översikt över Dask funktioner och fördelar
 • Parallell databehandling i Python

Komma igång

 • Installera Dask
 • Dask Bibliotek, komponenter och API:er
 • Bästa praxis och tips

Skalning NumPy, SciPy och Pandas

 • Dask Exempel på matriser och användningsfall
 • Segment och blockerade algoritmer
 • Överlappande beräkningar
 • SciPy statistik och LinearOperator
 • Numpy skivning och tilldelning
 • DataFrames och Pandas

Dask Internt och grafiskt användargränssnitt

 • Gränssnitt som stöds
 • Schemaläggare och diagnostik
 • Analysera prestanda
 • Beräkning av grafer

Optimera och distribuera Dask

 • Konfigurera anpassningsbara distributioner
 • Ansluta till fjärrdata
 • Felsöka parallella program
 • Distribuera Dask-kluster
 • Arbeta med GPUs
 • Distribuera Dask i molnmiljöer

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Erfarenhet av dataanalys
 • Python erfarenhet av programmering

Publik

 • Dataforskare
 • Programvaruingenjörer
 14 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier