Kursplan

Introduktion

Alteryx Översikt

 • Vad är Alteryx
 • Alteryx funktioner

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Alteryx
 • Navigera i gränssnittet

Alteryx Snabbstart

 • Importerar data
 • Skapa och utföra ett arbetsflöde
 • Arbeta med dokumentationsverktyg och kumulativa verktyg

Data Management

 • Förbereda och rensa data

Databråk

 • Skapa anpassade formler, algoritmer och beräkningar
 • Utföra datatransformationer

Datavisualisering

 • Integrera en BI-plattform (Tableau, Power BI, etc.)
 • Skapa datavisualiseringar
 • Automatisera rapportering

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En förståelse för dataanalys

Publik

 • Dataforskare
  7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (10)

Relaterade Kurser

Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies

  35 timmar

Big Data Business Intelligence for Telecom and Communication Service Providers

  35 timmar

Relaterade Kategorier