Kursplan

Introduktion

 • Översikt över Alteryx
 • Förstå Alteryx funktioner

Använda dynamiska verktyg

 • Dynamiskt val
 • Dynamisk ersättning
 • Dynamiskt byta namn
 • Dynamisk ingång

Använda validerings- och testverktyg

 • Fältinformation
 • Meddelande
 • Blockera tills det är klart
 • Testa
 • Omväg och omväg slut

Använda API-verktyg

 • JSON parse och JSON build
 • Strypa
 • Base64-kodare
 • API-utgång
 • Blob-inmatning, -konvertering och -utgång
 • GET och POST-förfrågningar
 • Webskrapning och blob

Använda skriptverktyg

 • Kör kommando
 • Skripta med Python
 • Manus med R

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Kunskap och erfarenhet av att använda Alteryx

Publik

 • Dataforskare
 • Dataanalytiker
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kurser

Alteryx for Data Analysis

7 timmar

Alteryx for Developers

14 timmar

Data Preparation with Alteryx

7 timmar

Business Intelligence in MS SQL Server 2008

14 timmar

Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies

35 timmar

Big Data Business Intelligence for Telecom and Communication Service Providers

35 timmar

Datameer for Data Analysts

14 timmar

Big Data Business Intelligence for Criminal Intelligence Analysis

35 timmar

Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)

28 timmar

Business Intelligence with SSAS

14 timmar

Power BI Dashboards

14 timmar

Qlik Sense for Data Science

14 timmar

QlikView Server Administration

14 timmar

Qlik: Advanced Topics in Design and Development

14 timmar

AWS QuickSight

14 timmar

Relaterade Kategorier