Kursplan

Introduktion

Alteryx Översikt

 • Vad är Alteryx?
 • Alteryx funktioner

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Alteryx

Inmatning och läsning

 • Ansluter datakällor till Alteryx
 • Importerar data
 • Använda inmatningsverktyget

Databråk

 • Använda databeredningsverktyg och analysverktyg
 • Arbetar med föreningar och fackföreningar

Transformationer

 • Använder olika pivotmetoder
 • Aggregerande data

Layouter

 • Rapporteringslayouter
 • Exportera rapporter

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Data Analysis förståelse

Publik

 • Dataanalytiker
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier