Kursplan

Introduktion

Alteryx Översikt

 • Vad är Alteryx?
 • Alteryx funktioner

Förbereda utvecklingsmiljön

 • Installera och konfigurera Alteryx

Inmatningsverktyg

 • Ansluter till datakällor
 • Att skriva till en datakälla
 • Arbeta med bläddringsverktyget

Förberedelseverktyg

 • Rensning, filtrering och sortering av data
 • Arbeta med fält och kolumner

Gå med i Tools

 • Slår samman datamängder
 • Hitta och ersätta data
 • Matchande data

Transformerings- och analysverktyg

 • Beräknar totaler och medelvärden
 • Transponering av data
 • Använda reguljära uttryck

I-Database Verktyg

 • Ansluta verktyg i databasen
 • Strömmande data

Rapportering och Documentation Verktyg

 • Skapa tabeller och diagram
 • Hantera verktyg

Makron och R Programming

 • Skapa makron
 • Forecasting med prediktiva modeller
 • Inbäddning av R-kod

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • En grundläggande förståelse för datorer

Publik

 • Dataforskare
 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

Alteryx Advanced

14 timmar

Alteryx for Data Analysis

7 timmar

Data Preparation with Alteryx

7 timmar

Business Intelligence in MS SQL Server 2008

14 timmar

Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies

35 timmar

Big Data Business Intelligence for Telecom and Communication Service Providers

35 timmar

Datameer for Data Analysts

14 timmar

Big Data Business Intelligence for Criminal Intelligence Analysis

35 timmar

Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)

28 timmar

Business Intelligence with SSAS

14 timmar

Power BI Dashboards

14 timmar

Qlik Sense for Data Science

14 timmar

QlikView Server Administration

14 timmar

Qlik: Advanced Topics in Design and Development

14 timmar

AWS QuickSight

14 timmar

Relaterade Kategorier