Kursplan

Introduktion till end-to-end-analys med Microsoft Fabric

 • Översikt över Microsoft tyg
 • Förstå Lakehouse-arkitekturen
 • Arbetsflöde för analys från slutpunkt till slutpunkt

Komma igång med Lakehouses i Microsoft Tyg

 • Kärnfunktioner och möjligheter hos sjöhus
 • Skapa och konfigurera ett sjöhus
 • Datainmatning i Lakehouse-tabeller

Använda Apache Spark i Microsoft tyg

 • Konfigurera Apache Spark i Microsoft tyg
 • Utnyttja Spark för distribuerad databearbetning
 • Analysera och transformera data med Spark DataFrames

Arbeta med Delta Lake-tabeller i Microsoft Fabric

 • Introduktion till Delta Lake- och Delta-tabeller
 • Hantera och versionshantera data med Delta-tabeller
 • Implementera datatransformeringar och frågor

Mata in data med dataflöden Gen2 i Microsoft infrastrukturresurser

 • Funktioner för dataflöden Gen2
 • Designa dataflödeslösningar för datainmatning
 • Integrera dataflöden i datapipelines

Använda Data Factory-pipelines i Microsoft infrastrukturresurser

 • Översikt över Data Factory-pipelines
 • Skapa och orkestrera datapipelines
 • Automatisera dataförflyttningar och transformeringar

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Förståelse för principer för datahantering
 • Erfarenhet av SQL databaser
 • Grundläggande kunskaper om cloud computing-koncept

Publik

 • Datatekniker
 • Database Administratörer
 • Dataanalytiker
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier