Kursplan

Modul 1. Query Tuning

 • Verktyg för justering av frågor
 • Cachade utförandeplaner för frågor
 • Rensa cachen
 • Analysera genomförandeplaner
 • Tips
 • Använda Database Engine Tuning Advisor
 • Index Tuning
 • Tabell- och indexstrukturer
 • Index Access Metoder
 • Indexeringsstrategier

Modul 2. Underfrågor, tabell Expressjon och rankningsfunktioner

 • Skriva delfrågor
 • Använda tabell Expressjoner
 • Använda rankningsfunktioner

Modul 3. Optimera sammanfogningar och uppsättningsoperationer

 • Grundläggande sammanfogningstyper
 • Gå med i Algorithm
 • Ställ in operationer
 • Använder INTO med Set Operation

Modul 4. Aggregera och pivotera data

 • Använder OVER-klausulen
 • Olika typer av aggregering (kumulativ, glidande och år-till-datum)
 • Pivotering och Unpivoting
 • Ställ in anpassade aggregationer
 • Använda GRUPPERINGSUPPSETT underklausul
 • CUBE och RULLUP undersatser
 • Hur man materialiserar grupperingsuppsättningar

Modul 5. Använd TOP och APPLY

 • VÄLJ TOP
 • Använda APPLY-tabelloperatorn
 • TOP n på gruppnivå
 • Implementering av personsökning

Modul 6. Optimera datatransformation

 • Infogar data med Enhanced VALUES-sats
 • Använda BULK Rowset Provider
 • Använder INSERT EXEC
 • Sekvensmekanismerna
 • DELETE med joins
 • UPPDATERING med joins
 • MERGE uttalande
 • OUTPUT-satsen med INSERT
 • OUTPUT-satsen med DELETE
 • OUTPUT-klausulen med UPPDATERING
 • OUTPUT-klausulen med MERGE

Modul 7. Fråga efter partitionerade tabeller

 • Partitionering i SQL Server
 • Hur man skriver frågor på partitionerade tabeller
 • Hur man skriver frågor på partitionerade vyer

Krav

Good SQL kunskap i Microsoft SQL Server 2008/2012 miljö.

 14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier