Kursplan

Kursplan:

 • Vad betyder Databases. Jämförelse av RDBMS och DBMS
 • Olika RDBMS tillgängliga på marknaden.
 • Vad är SQL Server? Arbeta med SQL Server Management Studio
 • Arbeta med underspråk som DDL, DML, DAL.
 • Skapande av tabeller, datatyper, begränsningar och deras definition.
 • Använda Infoga, Ta bort och Uppdatera uttalanden.
 • Använda Select Query och dess olika operatorer.
 • Användning av Null, Not Null, And, OR, Between, Exists, Order by, Group by, Have-klausul
 • Vad är inbyggda funktioner? Math, String och Datetime funktioner.
 • Arbeta med vyer. Hur de används för dataåtkomst.
 • Arbeta med Joins. Sammanfogar typer och hämtar data från flera tabeller.
 • Arbeta med underfrågor. Vad är en korrelerad underfråga. Skillnaden mellan Sub Query och Joins.
 • Vad är vanliga tabeller Expressjoner. Använda rekursiva vanliga tabelluttryck.

Krav

Grundläggande Computer färdigheter.

  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier