Kursplan

Införandet

 • Översikt över Hasura funktioner och arkitektur

Ställa in servern

 • Välja ett distributionsalternativ
 • Distribuera i Hasura molnet

Hantera data

 • Modellering av data
 • Skapa en GraphQL-fråga
 • Skapa databastabeller
 • Sortera, filtrera och söka efter data
 • Skapa artiklar och relationer
 • Använda variabler i GraphQL-frågor

Konfigurera autentisering i Hasura

 • Autentisera med JWT och Firebase REST API
 • Konfigurera rollbaserad åtkomst
 • Lägga till anonym roll
 • Aktivera webhook-autentisering

Implementera anpassad Business logik

 • Konfigurera Firebase molnfunktioner
 • Skapa händelseutlösare och logik
 • Lägga till åtgärder, relationer och fjärrschema

Migrera Databases och metadata

 • Konfigurera migreringar
 • Exportera och importera metadata
 • Synkronisera migreringar och metadata
 • Seeding av datamigreringar
 • Återställa ändringar och återställa migreringar

Felsökning

Sammanfattning och nästa steg

Krav

 • Erfarenhet av databashantering
 • Bekantskap med GraphQL

Publik

 • Database administratörer
 • Utvecklare
  14 timmar
 

Antal deltagare


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Vittnesmål (1)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier