MongoDB kurser och utbildning

MongoDB kurser och utbildning

Online eller på plats, instruktörsledda live MongoDB-utbildningskurser visar genom interaktiv diskussion och praktisk övning hur man konfigurerar och driver en MongoDB-databas. MongoDB-träning är tillgänglig som "online live-träning" eller "live-träning på plats". Liveträning online (alias "fjärrträning live") utförs med hjälp av ett interaktivt fjärrskrivbord . Liveträning på plats kan genomföras lokalt hos kunden i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige. MongoDB-utbildningar omfattar databasadministration, utveckling, dataanalys och integration med Hadoop, Spark, Kafka och andra Big Data-system. NobleProg -- Din lokala utbildningsleverantör

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

MongoDB Course Outlines

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
14 timmar
Node.js is an open source Javascript runtime environment. Express is a backend web application framework. MongoDB is a scalable document database. Combining Node.js, Express, and MongoDB provides a powerful set of features for building web applications or REST APIs. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timmar
The MongoDB Aggregation Framework is a simplified and sequential approach to querying, transforming, and processing data in MongoDB. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to use the MongoDB Aggregation Framework to perform data analysis while simplifying complex operations and aggregation pipelines. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB for data analysis.
 • Understand the concepts and stages of the MongoDB Aggregation Framework.
 • Learn about the basic structure, syntax, and operations for aggregation.
 • Learn how to handle advanced operations in aggregation.
 • Apply some optimization tools and techniques to improve aggregation performance.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 timmar
FARM (FastAPI, React och MongoDB) liknar MERN, men fungerar snabbare med Python och FastAPI som ersätter Node.js och Express som backend. FastAPI är ett högpresterande Python-webbramverk som används av toppföretag, som Microsoft, Uber och Netflix. React är ett front-end JavaScript-bibliotek med öppen källkod, medan MongoDB är en helt skalbar nrSQL databas.Denna instruktörsledda, liveutbildning (online eller på plats) riktar sig till utvecklare som vill använda FARM-stacken (FastAPI, React och MongoDB) för att bygga dynamiska, högpresterande och skalbara webbapplikationer.I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:
  Konfigurera den nödvändiga utvecklingsmiljön som integrerar FastAPI, React och MongoDB. Förstå nyckelkoncepten, funktionerna och fördelarna med FARM-stacken. Lär dig hur du bygger REST API:er med FastAPI. Lär dig hur du designar interaktiva applikationer med React. Utveckla, testa och distribuera applikationer (front-end och back-end) med FARM-stacken.
Kursens format
  Interaktiv föreläsning och diskussion. Mycket övningar och övningar. Praktisk implementering i en live-lab-miljö.
Kursanpassningsalternativ
  För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna
14 timmar
Kursen täcker allt som en databasadministratör behöver veta för att framgångsrikt kunna distribuera och behålla MongoDB-databaser Diagnostisera prestandafrågor, importera och exportera data och upprätta rätt säkerhetskopierings- och återställningsrutiner, översikt över MongoDB CRUD API, kommandokaletten och drivrutinerna omfattas också Publiken i kursen inkluderar personer som vill: Förstå MongoDB från ett utvecklingsperspektiv, inklusive dess kommandoskal, frågep API och drivrutinsverktyg Distribuera MongoDB i alla dess konfigurationer som en enda server, med master / slave replikering, som en replikssats och som ett skarpt kluster Utvärdera applikationer och välj hårdvara på lämpligt sätt Övervaka MongoDB-instanser och integrera med standardövervakningssoftware (Munin, Nagios, etc) Planera för säkerhetskopiering och hantera stor dataimport och export Felsöka de vanligaste utvecklarproblemen och misslyckningsscenarierna Varje delegat kommer att behöva utföra en rad praktiska övningar .
14 timmar
Kursen täcker allt som en databasutvecklare behöver veta för att framgångsrikt utveckla applikationer som använder MongoDB .
14 timmar
Efter utbildningen kommer du att kunna skriva extrakt och ändra data i MongoDB databasen. Du kommer också att lära dig om kraftfull Aggregation Pipeline som är ett flexibelt och snabbt verktyg för dataanalys, och om det inte räcker för dig, hur du ansluter dina aktuella BI-verktyg som Tableau eller Excel till data lagrade i Mongo.
14 timmar
Denna kurs omfattar de avancerade områdena i användningen av programmeringsspråk relaterade till MongoDB , målet är att deltagaren ska ha förmågan att fullständigt behärska verktyget.
14 timmar
Den här instruktörsledda, liveutbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till administratörer som vill lösa komplexa implementerings- och hanteringsproblem med MongoDB Ops Manager. I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
 • Installera och konfigurera MongoDB Ops Manager
 • Ställ in och hantera olika typer av miljöer
 • Förstå och implementera MongoDB Enterprise Server-specifika lösningar för att lösa komplexa företagsutmaningar
Kursformat
 • Interaktiv föreläsning och diskussion
 • Massor av övningar och träning
 • Praktisk implementering i en levande labbmiljö
Alternativ för kursanpassning
 • Denna utbildning är baserad på MongoDB Enterprise Server, som inkluderar Ops Manager. Kontakta oss för att ordna licenskrav.
 • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
7 timmar
Percona Server för MongoDB är en gratis, förbättrad, fullt kompatibel open source, drop-in ersättning för MongoDB 3.2 Community Edition med funktioner i företagskvalitet. Det kräver inga ändringar av MongoDB applikationer eller kod. Publik Kursen är lämplig för sysadmins och ingenjörer som vill byta till Percona Server från att förutse MongoDB instanser, eller distribuera och administrera nya Percona Server för MongoDB instanser. Efter avslutad kurs kommer delegaterna att:
 • förstå Percona Server's struktur och implementeringsmekanismer
 • kunna utföra installations / produktionsmiljö / arkitekturuppgifter och konfiguration
 • kunna bedöma kodkvalitet, utföra felsökning, övervakning
 • kunna implementera avancerad produktion som replikering, prestandajustering och loggning
14 timmar
MERN Stack är en samling webbutvecklingsprogramvara, nämligen MongoDB , Express , React och Node.js MERN Stack tillhandahåller ett ändamålsenligt ramverk för utvecklare att bygga och distribuera fullstack-webbapplikationer. Den här instruktörsledda, liveutbildningen (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till webbutvecklare som vill använda MERN Stack för fullstackutveckling. I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
 • Integrera React med MongoDB , Express och Node.js
 • Bygg en fullstack webbapplikation från grunden.
 • Implementera applikationssäkerhet genom godkännande och autentisering.
Kursformat
 • Interaktiv föreläsning och diskussion.
 • Massor av övningar och träning.
 • Praktisk implementering i en levande labbmiljö.
Alternativ för kursanpassning
 • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Denna instruktörsledda, liveträning (på plats eller fjärrkontroll) riktar sig till utvecklare som vill lära sig att använda MongoDB som databas för Python deras applikationer. I slutet av denna träning kommer deltagarna att kunna:
 • Installera och konfigurera MongoDB
 • Förstå skillnaden mellan åtkomst till en No SQL dokumentdatabas och en traditionell relationsdatabas (t.ex. My SQL )
 • Fråga en MongoDB databas från Python
 • Skapa och skriva data till en MongoDB databas
 • Förstå MongoDB : s "databehandlingsrörledning"
 • Utför realtidsanalys och statistisk analys
 • Skapa rapporter för dashboarding
 • Implementera undantagshantering i Python applikationen
Kursformat:
 • Interaktiv föreläsning och diskussion
 • Massor av övningar och träning
 • Praktisk implementering i en levande labbmiljö
Alternativ för kursanpassning:
 • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.

Last Updated:

Helg MongoDB kurs, kvällMongoDB utbildning, MongoDB bootcamp, MongoDB instruktörledd, Helg MongoDB utbildning, Kväll MongoDB kurs, MongoDB coaching, MongoDB instruktör, MongoDB tränare, MongoDB kurs, MongoDB klasser, MongoDB on-site, MongoDB privata kurser, MongoDB en till en utbildning

Rabatterade kurser

No course discounts for now.

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Sweden
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions