Kursplan

Införandet

  • Varför ett hanteringsprogram för MongoDB?

Översikt över MongoDB Enterprise Server-funktioner och -arkitektur

Konfigurera MongoDB Ops Manager

Tillhandahållande av server och infrastruktur

Hantering av nätverket

Diagnostisera systemet

Distribuera till produktion

Övervaknings- och prestandaaviseringar

Prestandajustering

Optimering av frågor

Säkerhetskopiering och återställning

Katastrofåterställning

Avancerad säkerhet

Patchning av systemet

Skalning MongoDB
 
Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Erfarenhet av att arbeta med MongoDB
  • Programming erfarenhet är till hjälp men inget krav.

Publik

  • Database administratörer
  • Systemadministratörer
  • Driftar och anlitar proffs
  14 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (6)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier