NoSQL kurser och utbildning

NoSQL kurser och utbildning

Lokala instruktionsledda NoSQL-kurser riktar sig till såväl systemadministratörer som utvecklare och demonstrerar genom handson-övning hur man administrerar NoSQL-system samt hur man integrerar NoSQL-databaser med program NoSQL-träning är tillgänglig som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Machine Translated

Vittnesmål

★★★★★
★★★★★

NoSQL underkategorier

NoSQL läroplaner

Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
Kurs Namn
Varaktighet
Översikt
14 timmar
Översikt
When traditional storage technologies don't handle the amount of data you need to store there are hundereds of alternatives. This course try to guide the participants what are alternatives for storing and analyzing Big Data and what are theirs pros and cons.

This course is mostly focused on discussion and presentation of solutions, though hands-on exercises are available on demand.
21 timmar
Översikt
This course introduces HBase – a NoSQL store on top of Hadoop. The course is intended for developers who will be using HBase to develop applications, and administrators who will manage HBase clusters.

We will walk a developer through HBase architecture and data modelling and application development on HBase. It will also discuss using MapReduce with HBase, and some administration topics, related to performance optimization. The course is very hands-on with lots of lab exercises.

Duration : 3 days

Audience : Developers & Administrators
14 timmar
Översikt
The course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Data and Technology).
14 timmar
Översikt
This course covers everything a database developer needs to know to successfully develop applications using Aerospike.
21 timmar
Översikt
Scylla is an open-source distributed NoSQL data store. It is compatible with Apache Cassandra but performs at significantly higher throughputs and lower latencies.

In this course, participants will learn about Scylla's features and architecture while obtaining practical experience with setting up, administering, monitoring, and troubleshooting Scylla.

Audience

- Database administrators
- Developers
- System Engineers

Format of the course

- The course is interactive and includes discussions of the principles and approaches for deploying and managing Scylla distributed databases and clusters.
- The course includes a heavy component of hands-on exercises and practice.
14 timmar
Översikt
Riak is an Erlang based open-source document database, similar to CouchDB. It is created and maintained by Basho.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build, run and operate a Riak based web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Extend the number of hardware nodes and partition data across multiple servers
- Use bucket/key/values to organize and retrieve documents
- Use full-text search like query syntax
- Understand other Riak related technologies, such as Riak KV and Riak TS
- Test, secure, optimize and deploy a sample web application

Audience

- Developers
- Database engineers
- Operations staff

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 timmar
Översikt
OrientDB is a NoSQL Multi-Model Database that works with Graph, Document, Key-Value, GeoSpatial, and Reactive models. Its flexibility allows users to manage different kinds of data under one centralized database.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to start using OrientDB and utilize its flexibility to manage data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install OrientDB
- Learn how to create and manage a database with OrientDB
- Explore the different features and functionalities of OrientDB
- Learn how to work with different APIs on OrientDB
- Deploy OrientDB using Distributed Architecture

Audience

- Software engineers and technicians
- Technical people in all industries
- IT people
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timmar
Översikt
MemSQL is an in-memory, distributed, SQL database management system for cloud and on-premises. It's a real-time data warehouse that immediately delivers insights from live and historical data.

In this instructor-led, live training, participants will learn the essentials of MemSQL for development and administration.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts and characteristics of MemSQL
- Install, design, maintain, and operate MemSQL
- Optimize schemas in MemSQL
- Improve queries in MemSQL
- Benchmark performance in MemSQL
- Build real-time data applications using MemSQL

Audience

- Developers
- Administrators
- Operation Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 timmar
Översikt
Relationsdatabaser har varit den teknik som valts för att lagra, hämta och fråga efter data. Relationsdatabaser tillåter användare att organisera sina data med hjälp av en strukturerad, väldefinierad uppsättning mönster (modell). Även om detta tillvägagångssätt fungerar bra för att lagra data som är standardiserade och väl förstått i förväg (Tänk på ett sjukhus inchecknings program som håller patientjournaler med samma konsekventa uppsättning fördefinierade fält... patient-ID, förnamn, efternamn, datum för senaste besök, etc.), finns det begränsningar för denna modell. För organisationer vars inkommande data inte är väldefinierade (Tänk på ett online-frågeformulär för en start vars fortfarande är i färd med att experimentera med olika fält för att samla in besökardata, ta bort och lägga till fält som de går för att rymma för förändrar verksamhetens karaktär), måste alla fastställda definitioner för hur uppgifterna ska passa in i en befintlig databas omdefinieras regelbundet. Detta skulle kräva att återskapa datamodellen (schemat) som dikterar strukturen för data och dess tillåtna datatyper för att stödja olika typer av datainmatningar, etc., innan nya data kan sparas i databasen.

Ange ingaSQL (inte bara SQL)-databaser. IngaSQL databaser gratis användare från att behöva fördefiniera strukturen för inkommande data, så att de kan infoga och uppdatera nya data i farten. IngaSQL databaser är ofta snabbare än relationsdatabaser och kan enkelt hantera mycket stora mängder data. IngaSQL databaser också skala bättre än relationsdatabaser, på grund av deras förmåga att effektivt partitionera data över många servrar (kluster) och belastningsutjämna åtkomsten till dessa data. IngaSQL databaser integreras särskilt väl med program som stöder realtidsanalys, anpassning av webbplatser, IoT och mobilappar

I den här instruktörsledda, levande träningen kommer deltagarna att förstå arkitekturen, designprinciperna och funktionaliteten hos de mest populära NoSQL-databaserna när de ställer in, driver och åsnor ett antal ingaSQL databaser i en Live lab-miljö. Målet med den här utbildningen är att göra det möjligt för deltagarna att på ett intelligent sätt utvärdera, föreslå och implementera en lämpligSQL databaslösning inom organisationen.

I slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

- Installera och konfigurera olika typer avSQL databaser, inklusive MongoDB, Cassandra, Redis och Neo4j
- Förstå fördelarna och nackdelarna med ingaSQL databaser vs relationsdatabaser
- Förstå underliggande dataformat som används av ingaSQL databaser och hur dessa format kan användas till en fördel när du utvecklar moderna program (stationär dator, mobil, moln, IoT)
- Utföra skapa, infoga, uppdatera, ta bort åtgärder i en noSQL-databas
- Konfigurera en blandad miljö med både en relationsdatabas och ingenSQL som arbetar i tandem
- Konfigurera ett kluster utanSQL databas för att distribuera bearbetningen av mycket stora datamängder
- Förstå säkerhetskonsekvenserna av att använda en noSQL-databas
- Distribuera och skala en noSQL-databas i en produktionsmiljö

Publik

- Database proffs
- Data arkitekter
- Data strateger
- Projektledare
- Applikationsutvecklare som vill integrera en flexibel databaslösning i sin ansökan

Kursens format

- Del föreläsning, del diskussion, övningar och tung praktisk övning

Observera

- För att begära en skräddarsydd utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna.
14 timmar
Översikt
This instructor-led, live training in Sverige (online or onsite) is aimed at database administrators or developers who wish to use Microsoft Azure Cosmos DB to develop and manage highly responsive and low latency applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Provision the necessary Cosmos DB resources to start building databases and applications.
- Scale application performance and storage by utilizing APIs in Cosmos DB.
- Manage database operations and reduce cost by optimizing Cosmos DB resources.

Kommande NoSQL Kurser

Helg NoSQL kurs, kvällNoSQL utbildning, NoSQL bootcamp, NoSQL instruktörledd, Helg NoSQL utbildning, Kväll NoSQL kurs, NoSQL coaching, NoSQL instruktör, NoSQL tränare, NoSQL kurs, NoSQL klasser, NoSQL on-site, NoSQL privata kurser, NoSQL en till en utbildning

Rabatterade kurser

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions