Kursplan

Introduktion

Datahantering är processen att lagra och bearbeta data. I företagets sammanhang kan datahantering få en mycket större dimension. Mängden data och den hastighet med vilken den ska behandlas, säkras, delas, analyseras etc. är avgörande.

Denna kurs vänder sig till ingenjörer på nybörjarnivå. Den förklarar de olika teknologier, verktyg, arkitekturer och designmetoder som används för att hantera stora datamängder. Vi diskuterar traditionella former av datalagring såsom relationsdatabaser, såväl som nyare, mindre strukturerade tillvägagångssätt.

Traditionella filsystem jämförs med distribuerade filsystem, och traditionell serverarkitektur jämförs med klusterad serverarkitektur, allt inom ramen för hantering och bearbetning av big data över distribuerade system.

Praktiska övningar och tester kommer att genomföras av deltagarna, följt av coachning från instruktören och diskussion bland gruppen.

Viktiga ämnen kommer att vara:

Hadoop

MS SQL

Oracle

Exadata

Datanav

NejSQL

NySQL

Lagring

Business Intelligence

Data Architecture

Krav

  • Allmän idé om databaser
  • Viss programmeringserfarenhet
 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kurser

EBX5 for Developers

21 timmar

GDPR Workshop

7 timmar

How to Audit GDPR Compliance

14 timmar

GDPR Advanced

21 timmar

Personal Data Protection Officer - Basic Level

21 timmar

Personal Data Protection Officer - Advanced Level

14 timmar

Oracle GoldenGate

14 timmar

Talend Administration Center (TAC)

14 timmar

Talend Big Data Integration

28 timmar

Talend Cloud

7 timmar

Talend Data Stewardship

14 timmar

Talend Open Studio for ESB

21 timmar

Sensor Fusion Algorithms

14 timmar

Data Architecture Fundamentals

28 timmar

Pimcore PIM/MDM

21 timmar

Relaterade Kategorier