Kursplan

Introduktion

Översikt över "Öppen studio för Big Data" funktioner och arkitektur

Konfigurera Open Studio för Big Data

Navigera i användargränssnittet

Förstå Big Data Komponenter och kontakter

Ansluter till ett Hadoop kluster

Läsa och skriva data

Bearbetar data med Hive och MapReduce

Analysera resultaten

Förbättra kvaliteten på Big Data

Bygga en Big Data rörledning

Hantera användare, grupper, roller och projekt

Distribuera Open Studio till produktion

Övervakar Open Studio

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Förståelse för relationsdatabaser
 • En förståelse för datalagring
 • En förståelse för ETL-koncept (Extract, Transform, Load).

Publik

 • Business intelligence proffs
 • Databasproffs
 • SQL Utvecklare
 • ETL-utvecklare
 • Lösningsarkitekter
 • Dataarkitekter
 • Proffs inom datalagring
 • Systemadministratörer och integratörer
 28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (5)

Relaterade Kategorier