Kursplan

Introduktion till Apache NiFi   

 • Vilande data jämfört med data i rörelse

Översikt över Big Data och Apache Hadoop

 • HDFS- och MapReduce-arkitektur

Konfigurera och köra ett NiFi-kluster

 • Integrering av kluster
 • Lastbalansering/redundans
 • Massorkestrering av NiFi (via Ansible)

NiFi-verksamhet

 • Database Aggregering, delning och transformering
 • Dataextraktioner, loggning etc.
 • Integrera med Splunk (valfritt)

Övervakning och återställning

 • Återställa utan dataförlust
 • Autonom återhämtning

Optimera NiFI

 • Prestandajustering
 • Optimera Nifi-installationen

Bästa praxis

Felsökning

Sammanfattning och slutsats

Krav

 • Erfarenhet av Linux kommandorad.

Publik

 • Systemadministratörer
 • Dataingenjörer
 • Utvecklare
 • DevOps
 21 timmar

Antal deltagare


Price per participant

Vittnesmål (7)

Relaterade Kategorier