Kursplan

  • Introduktion till Cloud Computing och Big Data lösningar

  • Apache Hadoop utveckling: HDFS, MapReduce, YARN

  • Installation och konfiguration av Hadoop i pseudodistribuerat läge

  • Köra MapReduce-jobb i Hadoop-kluster

  • Hadoop Planering, installation och konfiguration av kluster

  • Hadoop ekosystem: Gris, Hive, Sqoop, HBase

  • Big Data Framtid: Impala, Cassandra

Krav

  • grundläggande Linux administrativa färdigheter
  • grundläggande programmeringskunskaper
 21 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kategorier