Kursplan

Införandet

  • Vilande data jämfört med data i rörelse

Översikt över Big Data Verktyg och tekniker

  • Hadoop (HDFS och MapReduce) och Spark

Installera och konfigurera NiFi

Översikt över NiFi-arkitektur

Utvecklingsmetoder

  • Verktyg och tankesätt för applikationsutveckling
  • ETL-verktyg (extrahering, transformering och inläsning) och tankesätt

Att tänka på vid utformningen

Komponenter, händelser och processormönster

Övning: Strömmande data matas in i HDFS

Hantering av fel

Tjänster för personuppgiftsansvariga

Övning: Mata in data från IoT-enheter med hjälp av webbaserade API:er

Övning: Utveckla en anpassad Apache Nifi-processor med JSON

Testning och felsökning

Bidra till Apache NiFi

Sammanfattning och slutsats

Krav

  • Java programmeringserfarenhet.
  • Erfarenhet av Maven.

Publik

  • Utvecklare
  • Dataingenjörer
 7 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier